Riktig å beskytte mennesker og ikke politiske hensyn

Røde Kors om regjeringens nye humanitære strategi.

Røde Kors mener det er riktig av regjeringen å prioritere beskyttelse av mennesker som er utsatt for vold og overgrep i konflikter i politikken framover. 

- Nå har vi fått en strategi som handler om beskyttelse av enkeltmennesker og som ikke har en politisk agenda utover dette, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors i en kommentar til Utenriksdepartementets strategi for norsk humanitær politikk.

De siste årenes utvikling med et høyt antall væpnede konflikter og voldsrelaterte kontekster, har medført at behovet for nødhjelp har økt kraftig.

- Det økte behovet kan ikke møtes med økte bevilgninger alene, vi må redusere behovet. Det gjør vi ved å styrke innsatsen med å beskytte enkeltmennesker og grupper. Det er godt at norske myndigheter erkjenner dette og er så klare på behovet for beskyttelse, sier Apeland. 

Ukentlig opplever Røde Kors angrep mot sivile, helsearbeidere og humanitære arbeidere i de store konfliktene som preger verden nå. Nye våpen, flere væpnede grupper og mer krigføring i byene har skapt en større andel sivile ofre, og de siste årene er det en økning i antall fordrevne og flyktninger. 

- Det er viktig å reagere på den alt for høye prisen sivile må betale i mange konflikter, sier Apeland. 

For Røde Kors er det viktig at humanitærretten, som blant annet setter regler for krigføring, blir vektlagt så sterkt i den nye strategien til regjeringen. 

- I en tid hvor humanitærretten blir utfordret av stater og av væpnede grupper, så er det viktig at Norge så tydelig markerer at det er viktig å øke respekten for de internasjonale reglene vi har, sier Apeland. 

Det er også gledelig for Røde Kors at regjeringen vil styrke innsatsen for å forebygge at mennesker forsvinner når større kriser oppstår og at de vil styrke innsatsen på arbeidet for å finne savnede.