Røde Kors presiserer om samarbeid med væpnet politi

Til debatten om dagens oppslag i Politiforum vedrørende Røde Kors sitt samarbeid med væpnet politi.

Røde Kors presiserer at retningslinjer som er vedtatt av Landsstyret ikke handler om at det er dårlig tillit til væpnet politi i Norge. 

Retningslinjene handler utelukkende om at Røde Kors skal ivareta sitt mandat om å yte humanitær bistand til alle som har behov for hjelp både i Norge og internasjonalt.

Skal vi klare dette ser Røde Kors det som nødvendig å ha retningslinjer for hvordan vi samarbeider med væpnet politi.

Røde Kors vil fortsatt samhandle med bevæpnet politi om oppgaver som er forenlig med Røde Kors sitt mandat.

For øvrig vises det til hva som sies av Røde Kors i intervjuet i politiforum.