Røde Kors: Statsbudsjettet må speile behovene

Statsbudsjettet må speile de enorme internasjonale behovene for nødhjelp. Stortinget bør derfor øke, ikke redusere, andelen humanitær bistand på bistandsbudsjettet.

I regjeringens forslag til statsbudsjett reduseres andelen som går til humanitær bistand og nødhjelp.  

- I en tid hvor de humanitære behovene øker er det bra at bistandsbudsjettet øker. Derfor burde også andelen til humanitært arbeid økt. 1% av statsbudsjettet til bistand er veldig bra og i tråd med Stortingets vedtak, men et reelt kutt i andelen som går til humanitær innsats, er skuffende. De mange væpnede konfliktene og langvarige krisene verden står overfor nå trenger større plass på budsjettene, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors. 

Til tross for en økning i avsetningene til bistand, reduserer regjeringen andelen som går til humanitær bistand - selv om regjeringen selv sier dette er en av fem prioriterte satsningsområder.

- Vi ser hvordan konflikter varer lengre, rammer urbane områder og driver flere på flukt. Langsiktig utvikling er viktig men først må akutte behov som mat, vann og helsehjelp dekkes. Derfor er det synd at dette budsjettet kutter i andelen av bistandsbudsjettet som går til humanitær hjelp, sier Apeland. 

 

 For mediehenvendelser kontakt Røde Kors pressevakt: +47 94 87 29 99