Stortingets atomvåpen-vedtak viktig

Røde Kors mener Stortingets vedtak er viktig for å få med NATO-landene i forbudet mot atomvåpen.

- Vi er glade for at Stortinget i dag har vedtatt å gjøre en uavhengig utredning av om Norge kan slutte seg til den internasjonale konvensjonen mot atomvåpen, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.

Vil ikke stride mot NATO-forpliktelser

Røde Kors mener en norsk tilslutning til den internasjonale konvensjonen mot atomvåpen ikke vil stride mot våre NATO forpliktelser, selv om et flertall på Stortinget mener det ikke er aktuelt for Norge som eneste NATO-land å slutte seg til konvensjonen.

- Vi hadde selvfølgelig håpet at Stortinget vil vedta at Norge skulle slutte seg til Konvensjonen. Vi mener likevel at vedtaket om utredning vil være et viktig bidrag i debattene som nå vil komme i flere NATO-land om tilslutning til konvensjonen mot atomvåpen, sier Apeland. 

Røde Kors' generalsekretær ber regjeringen innhente uttalelser fra internasjonale eksperter på folkerett, forsvars- og sikkerhetspolitikk i den kommende utredningen som nå skal gjennomføres.

Apeland tar det for gitt at regjeringen aktivt følger opp vedtaket i Stortinget, selv om Høyre og FrP stemte mot forslaget.

- Konvensjonen et vesentlig skritt fremover

- Den internasjonale konvensjonen mot atomvåpen er et vesentlig skritt fremover i arbeidet med å hindre at atomvåpen noensinne brukes igjen. Kun en verden fri for atomvåpen gjør oss trygge for denne trusselen. Denne folkerettslige avtalen bidrar til det, sier Apeland.

- Den internasjonale Røde Kors- og Røde Halvmåne-bevegelsen har siden 2011 appellert til stater om å forby atomvåpen med mål om total nedrustning. Den store majoriteten av verdens stater har nå respondert, sier generalsekretæren.

 

Mediehenvendelser: Røde Kors’ pressevakt, mobil: +47 94 87 29 99