Syrias sivile må få mer nødhjelp - uten politiske krav

Røde Kors i Norge ber partene i Syriakrigen og giverlandene gi sivilbefolkningen full tilgang til nødhjelp uten politiske krav.

Syrias sivile lever i en humanitær katastrofe. Vi i Røde Kors er svært kritisk til at nødhjelpen har blitt et politisk tema i Syria-konflikten, senest i krigføringen i Øst-Ghouta, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors før giverlandskonferansen om Syria som starter tirsdag i Brüssel.

- Når landene møtes til donorkonferansen må det være klart at den humanitære hjelpen ikke kan inngå som et element i forhandlingene og rammes av krigføringen, sier Apeland.

Mer nødhjelp og en politisk løsning

Røde Kors mener den humanitære krisen både krever mer nødhjelp og en politisk løsning mellom partene på konflikten.

- Begge deler er like viktig. Uten nødhjelp dør flere og uten politiske løsninger blir det ingen fred. Men det er helt avgjørende at disse to ikke blandes sammen, og vil gjøre nødhelpsarbeidet enda farligere enn det er allerede, sier Apeland.

Etter syv år med borgerkrig er behovene for hjelp er større enn den samlede humanitære innsatsen.

- Men nødhjelp alene kan ikke løse krisen som rammer innbyggerne i og utenfor Syria. Det er bare partene i konflikten som kan løse denne katastrofale humanitære situasjonen, sier Apeland.

Det siste året har konflikten rammet nye områder og vært svært brutal, de siste månedene spesielt i området rundt Øst-Ghouta i Damaskus.

Så lenge partene i konflikten fortsetter sin brutale krigføring i nye områder vil situasjonen ikke bli bedre, sier Apeland.

Omfattende og risikabel hjelpeinnsats

Røde Kors vil gjøre sitt ytterste for å hjelpe sivilbefolkningen i Syria og de som har flyktet. Syrisk Røde Halvmåne gir nødhjelp til fem millioner mennesker hver måned i Syria, i samarbeid med Røde Kors-bevegelsen, FN og andre aktører.

- Vår og andres hjelpeinnsats er livsviktig, men den er også svært risikabel fordi partene gjentatte ganger har unnlatt å skjerme sivile, hjelpearbeidere og helsepersonell fra krigshandlingene - slik de etter Genèvekonvensjonene er forpliktet å gjøre, sier Apeland.

Mediehenvendelser: Røde Kors’ pressevakt, mobil: +47 94 87 29 99