Røde Kors bistår i å slukke skogbrannen ved Bjønntjønn i Nissedal. Vis bildetekst
Røde Kors bistår i å slukke skogbrannen ved Bjønntjønn i Nissedal. Foto: Stine Kviteberg/Røde Kors

Ta hensyn til skogbrannfaren

Røde Kors oppfordrer alle til å ta hensyn til den store skogbrannfaren når de ferdes i naturen.

Det har vært flere hundre skogbranner i Norge den siste uken, og Røde Kors Hjelpekorps har bistått brannvesenet i mange av dem.

Røde Kors ser en stor økning i bruken av den norske naturen – friluftsinteressen er stor, og kunnskapsnivået blant norske turgåere er gjennomgående høyt. Det er gledelig å se bevisstheten rundt fjellvettreglene og prinsippet om sporløs ferdsel.

Med den ekstreme skogbrannfaren er det noen ekstra hensyn å ta når man ferdes i naturen. Røde Kors mener at det er viktig at vi alle tar ansvar og viser aktsomhet for å forebygge skogbranner. Hvis ikke risikerer vi store ødeleggelser – ikke bare av skog og utmark, men også hus og hjem. I verste fall kan liv gå tapt.

Vi må alle ta ansvar for å forebygge

Ni av ti skogbranner skyldes menneskelig aktivitet. Bålbrenning og grilling er den vanligste årsaken. Det er forbudt å gjøre opp ild, tenne bål, grille og liknende som kan føre til brann i skog og utmark.

Husk at også elektriske kokeapparater og liknende kan føre til varmeutvikling i den tørre skogbunnen – og at glasskår blir varmekilder i solsteken.

Det finnes mange gode alternativer til turmat som ikke er avhengig av å gjøre opp varme på tur. Eksempler kan være frysetørket mat og varmt vann på termos, mat du lager ferdig før du drar ut på tur – og ikke minst den tradisjonelle matpakka!

Hva skal du gjøre hvis du oppdager skogbrann?

Det er viktig å varsle brannvesenet 1-1-0 umiddelbart hvis man skulle oppdage brann. I startfasen kan de fleste skogbranner slokkes med enkle midler, men avhengig av vær og terreng kan brannen spre seg raskt.

Mens du venter på hjelp kan du starte slokkearbeidet selv, men ikke ta noen sjanser. Kom deg ut av området før flammene omringer deg.

Dette er tips til hvordan du kan starte slokkearbeidet:

  • Slokk med vann (dersom det er vann tilgjengelig)
  • Brekk eller hogg et lite løvtre på cirka to meter. Fjern kvister nedenfra til du sitter igjen med en dusk i toppen. Ikke slå, men prøv å børste flammene tilbake.
  • Du kan også bruke sand eller tepper for å forsøke å kvele flammene.

Les om skogbrannfaren nær deg på yr.no.

(Ekstern kilde: DSB)