Etterlyser endring på Trandum

Norske myndigheter behandler migranter som sitter på Trandum mye strengere enn andre europeiske land, viser en ny rapport fra Røde Kors.

Last ned rapporten (PDF)

- Vi har sammenlignet hvordan fem ulike europeiske land behandler mennesker som skal returneres til sine hjemland. Det vi ser er at praksisen på Trandum er mer «fengselspreget» enn i andre europeiske land, sier generalsekretær i Røde Kors Bernt G. Apeland. 

Røde Kors har lenge jobbet for å bedre situasjonen til personer som venter på utsendelse fra Norge.

- Den nye rapporten viser at praksisen på Trandum er tydelig preget av å bli driftet som et fengsel selv om flertallet av de som sitter der ikke gjort noe straffbart, sier generalsekretæren. 

Langvarig isolasjon problematisk

- Å bli utsatt for isolasjon, tvang og innlåsing på sted hvor det kun jobber ansatte i politiuniform, kan oppleves svært traumatiserende. Særlig for mennesker som ikke har begått en kriminell handling, forteller Apeland. 

Røde Kors mener praksisen med uforholdsmessig maktbruk eller langvarig bruk av isolasjon er problematisk fordi det utfordrer grunnleggende menneskerettigheter.

Apeland understreker at Røde Kors anerkjenner statens behov for å returnere personer som ikke har lovlig opphold i landet.

- Samtidig er det essensielt å ivareta menneskers verdighet og grunnleggende rettigheter i denne prosessen, sier han. 

Etterlyser debatt

En av faktorene som skiller norsk praksis på Trandum fra praksis med internering av migranter i andre land, er hvilken etat som drifter slike sentre.

I Norge driftes Trandum av politiets utlendingsenhet. I Sverige driftes sammenlignbare sentre av Migrasjonsverket, som er tilsvarende Norges Utlendingsdirektorat (UDI). 

- Vi mener det er på høy tid med endring på Trandum, og etterlyser derfor en debatt om muligheten for at andre etater kan ta over ansvaret på Trandum. Spesielt mener vi det ville vært interessant å se på hvorvidt en etat som UDI kan være bedre egnet til å drifte utlendingsinternatet, avslutter Apeland.