Et viktig løft i statsbudsjettet: Barn skal ikke gå sultne på asylmottak

- Vi er glad for at maksgrensen på stønad til familier på asylmottak er fjernet. Barn skal ikke gå sultne, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Norges Røde Kors.

I september 2017 måtte frivillige fra Lyngdal Røde Kors Hjelpekorps kjøpe inn og dele ut gavekort på mat som nødhjelp til en barnefamilie som gikk sultne på et asylmottak i Norge.

Bakgrunnen var at Stortinget i statsbudsjettet for 2017 bestemte at ingen familier skal få mer enn ti tusen kroner per måned i støtte til livsopphold på mottak, uavhengig av hvor mange barn man har. For en familie kunne dette bety et tap på mellom seks og åtte tusen per måned.

Konsekvensene ble dramatiske.

- Glade for at det nå settes av penger

- Røde Kors fikk meldinger fra våre frivillige om at barn sultet og at familier på mottak ikke hadde nok penger til mat. Derfor er vi nå glade for at det settes av penger til dette, sier Apeland.

Situasjonen for disse familiene var så alvorlig at frivillige har startet med utdeling av mat, bleier og andre helt nødvendige artikler på asylmottak. Flere lignende tilfeller er rapportert inn fra andre fylker og det anslås at om lag hundre familier er berørt over hele landet.

«Det gir ingen mening å straffe barn som tilfeldigvis er født inn i en stor familie. Ingen skal måtte gå sultne på grunn av sin status asylsøker eller flyktning.»

Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors

Røde Kors har siden 2017 arbeidet med å få Stortinget til å snu og fjerne maksgrense på ti tusen koner per måned for barnefamilier på mottak.

- Viktig prinsipiell sak

- Menneskers grunnleggende behov er det samme om man er asylsøker på mottak eller norsk statsborger. Kostnaden på dette er kun 1,1 millioner kroner. Dette er ført og fremst en viktig prinsipiell sak om å dekke grunnleggende behov, samtidig som den økte bevilgningen nå vil bety mye for de familiene det gjelder, sier Apeland.

Nå roser Røde Kors at maksgrensen fjernes i budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og KrF på Stortinget.

- Det gir ingen mening å straffe barn som tilfeldigvis er født inn i en stor familie. Ingen skal måtte gå sultne på grunn av sin status som asylsøker eller flyktning. Derfor er vi glad for at KrF nå har fått med flertallet på Stortinget på å fjerne maksgrensen, sier generalsekretæren i Røde Kors.

Avtalen sikrer om lag hundre familier på mottak i hele landet nok penger til mat, klær og helt basale behov.

 

For mediehenvendelser kontakt Røde Kors pressevakt: +47 94 87 29 99