190527_Al_Hol_001aba

Syria: - Hent hjem familiene som ber om hjelp!

Forholdene i Al Hol-leiren i Syria er så alvorlige at Røde Kors nå ber norske myndigheter om å hente hjem de norske familiene som ønsker hjelp til å komme til Norge.

De fleste innbyggerne i leiren har vært i Al Hol i rundt et halvt år, og forholdene er fremdeles svært vanskelige for derundt 70.000 menneskene som bor der. De fleste lever under veldig vanskelig forhold, med temperaturer opp mot 50 grader, støv, dårlige boforhold, manglende hygienefasiliteter og utilstrekkelig helsetilbud.

– Det haster med å finne løsninger for familiene i leiren. Alle må bidra til å finne gode løsninger for alle i leiren. Norske myndigheter har ert særlig ansvar for å hente hjem de norske statsborgerne som ber om det, sier Apeland.

Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) har bedt stater om å hente hjem sine borgere fra leiren nord-øst i Syria.

Barnas beste

– Dette er ikke et sted for barn. Barnas beste må veie tungt når fremtiden til de norske barna som oppholder seg i Syria skal avgjøres. Røde Kors mener at det er ikke er til barnas beste dersom de splittes fra sine mødre i Syria. Norske myndigheter bør derfor ta initiativ til å få familiene som har ønsket det hjem til Norge sitt, sier Apeland.

Røde Kors ber norske myndigheter om å være tydelige på at det er mulig å be om hjelp til å komme hjem.

– Vi har tiltro til at rettsstaten Norge vil kunne følge opp disse mødrene på en forsvarlig måte. På generelt grunnlag mener vi det er viktig at forbrytelser som begås i krig blir etterforsket og at brudd på krigens regler tiltales, sier Apeland.

Forventer dødsfall

Røde Kors har etablert et sykehus i Al Hol-leiren, men. Til tross for dette vil de vanskelige forholdene i leiren få fatale konsekvenser for flere barn.

– Vårt helseteam ved feltsykehuset rapporterer om svært dårlige helsetilstander. Krigsskader, vann- og insektbårne sykdommer, luftveisinfeksjoner og undernæring rammer mange av innbyggerne i leiren, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.

2.000 pasienter siden juni

Feltsykehuset Røde Kors driver i leiren i samarbeid med Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) og Syrisk Røde Halvmåne, har behandlet over 2.000 pasienter siden det åpnet i begynnelsen av juni. Mer enn halvparten av pasientene er barn og de fleste av barna er under 5 år.

– Barna som er i disse leirene er ofre for krigen. De er barn. Vi kan ikke forlate dem der, i ekstrem hete, ekstrem kulde og vold, sier generalsekretæren i Røde Kors.

Det er all grunn til å forvente at folk vil bli boende i leiren i lang tid fremover. Nødhjelpsorganisasjonene kan ikke ta ansvaret for den humanitære situasjonen alene.

– Ingen kan forvente at Røde Kors og andre humanitære organisasjoner kan ta hånd om 70.000 mennesker de neste ti-årene. Dette er et ansvar statene må ta, sier Apeland.

For mer informasjon, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99