Lav kunnskap i befolkningen om regler i krig

Røde Kors er bekymret over det lave kunnskapsnivået om regler i krig. En befolkningsundersøkelse utført av Røde Kors viser at svært få kjenner til hvilke regler som gjelder.

Ungdom kommer dårligst ut i undersøkelsen

Dette er særdeles bekymringsverdig, med tanke på at disse om kun få år er viktige beslutningstakere i samfunnet.

Undersøkelsen viser blant annet at så lite som 1 av 3 i befolkningen generelt har fått opplæring om regler i krig. Selv om 84% av befolkningen har hørt om Genevekonvensjonene, er det bare 15% som sier de har kjennskap til innholdet i dem. Det er gjennomgående at yngre i større grad enn eldre svarer at de ikke har hørt om gjeldende internasjonale konvensjoner.

Flere av funnene i undersøkelsen samsvarer med funnene i en undersøkelse om krigens regler blant norske soldater fra tidligere i år.

Les hele undersøkelsen her