Bekymret for økt konflikt i Syria

Røde Kors er bekymret for situasjonen i nord-øst i Syria etter at konfliktnivået øker.

– Situasjonen i nordlige og nord-østlige Syria er veldig kompleks, og involverer mange ulike internasjonale-, regionale- og lokale aktører. Vi følger situasjonen og utviklingen nøye, sier Tørris Jæger, utlandssjef i Røde Kors i Norge.

Røde Kors sin bekymring er nå hvilke konsekvenser konflikter kan ha på den humanitære situasjonen.

– Røde Kors har et feltsykehus i Al Hol-leiren, som til nå har behandlet mer enn 4.600 pasienter. Behovet for helsetjenester er stort i leiren og Røde Kors sitt feltsykehus er et av stedene folk kan få kirurgisk hjelp i leiren. Det er viktig at de over 68.000 menneskene som bor i leiren har et helsetilbud, sier Jæger.

Nå er Røde Kors bekymret for hvordan utviklingen i situasjonen kan føre til en forverring av situasjonen for de som lever der.

40.000 barn

- I leiren er det over 40.000 barn som har opplevd mer vold, traumer og flukt enn det er mulig å forstå. Det er viktig at de som ikke deltar i kampene beskyttes, sier Jæger.

Sikkerhetssituasjonen for de som driver Røde Kors sitt feltsykehus og annet nødhjelpsarbeid i området følges nå nøye.

– Vi tar sikkerhetssituasjon for vårt eget helsepersonell på alvor og sammen med Den Internasjonale Røde Kors-komiteen og Syrisk Røde Halvmåne følger vi utviklingen tett. Røde Kors er en organisasjon som er vant til å operere i krig og konflikt og vi håper partene fortsetter å respektere vår nøytralitet og vårt humanitære oppdrag, sier Jæger.

Etter åtte års konflikt trenger 11,7 millioner mennesker over hele Syria humanitær hjelp. I møte med et slikt behov er Røde Kors nå dypt bekymret for at enhver opptrapping av konflikten i nord-øst kan skade en befolkning som har vært har lidd mye.

For mer informasjon, kontakt: Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99