Røde Kors om statsbudsjettet: Nedprioriterer akutt nødhjelp

Regjeringen nedprioriterer nødhjelpen til de aller mest sårbare ofrene for krig og katastrofer i det forslaget til statsbudsjett som er lagt frem i dag.

Økningen i den humanitære hjelpen på statsbudsjettet er minimal og er mindre enn veksten i bistandsbudsjettet samlet. Dette er ikke i tråd med de økte behovene, advarer Røde Kors.

– Når det samlede bistandsbudsjettet øker, så er det synd at den humanitære bistanden nedprioriteres. Den internasjonale humanitære situasjonen er preget av mange langvarige kriser og katastrofer. De enorme humanitære behovene som oppstår er ikke reflektert i dette budsjettet, sier Øistein Mjærum, kommunikasjonsdirektør i Røde Kors.

Det er riktig av regjeringen å styrke sammenhengen mellom kortsiktig og langsiktig innsats i land og områder i sårbare situasjoner. Langsiktig støtte til syriske flyktninger i Libanon og Jordan er gode tiltak. Men dette kan ikke gå på bekostning av satsningen på akutt nødhjelp, mener Røde Kors. 

Regjeringen har i tidligere budsjetter styrket den humanitære innsatsen, i tråd med økte behov. Men i årets budsjett øker de støtten til humanitær hjelp med fattige to prosent. Dette er til sammenligning mindre enn den ventede prisveksten i Norge, og bistandsbudsjettet samlet har økt med fire prosent – dobbelt så mye. 

Bør hjelpe flyktningene der de er

– Det er bra at Regjeringen følger opp Stortingets vedtak om at den samlede bistanden skal ligge på en prosent av BNI.  Men da er det desto mer skuffende at regjeringen ikke øker støtten mer for å hjelpe ofrene for krig og katastrofer der de er. Ikke minst fordi det nå nesten ikke kommer flyktninger til Norge og utgiftene her i landet er kraftig redusert på det området, sier Mjærum. 

Røde Kors opplever at det er flere store og langvarige kriser og konflikter som krever stor innsats fra de humanitære organisasjonene over tid. 

– Ofrene for krig og katastrofer har store behov for nødhjelp, og det er livsviktig å trappe opp innsats på blant annet grunnleggende helsehjelp for store grupper, sier Mjærum. 

Skuffende klimasatsing

– Vi hadde også forventet en enda mer aktiv klimapolitikk. De menneskelige lidelsene vil bli enorme om klimaendringene fortsetter slik vi ser det nå. Røde Kors sin nye rapport viser at antallet mennesker som trenger akutt hjelp etter tørke, stormer, oversvømmelser og skogbranner vil eksplodere om verdenssamfunnet ikke gjør noe nå. 200 millioner mennesker kan hvert eneste år komme til å ha behov for nødhjelp etter klimarelaterte katastrofer allerede i 2050. Det er dobbelt så mange som i dag. Klimakrisen rammer de svakeste hardest. Da må vi øke innsatsen betraktelig, sier Mjærum.

For mer informasjon, kontakt:

Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99