Røde Kors lanserer byvettregler

– Ta deg tid til en ekstra telefon eller kaffekopp med noen du vet er ensomme eller det er lenge siden du har snakket med, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors

De fleste forbinder påskehøytiden med venner, familie og gode opplevelser, men påsken kan også være ekstra vanskelig hvis man er alene eller ensom. 16 prosent av befolkningen sier at de er ensomme, mens tallet er noe høyere for personer over 67 (SSB, 2017). 

– For mange blir påsken ekstra stille og vond dersom man er plaget med ensomhet eller ikke føler seg sosialt inkludert, sier Apeland. 

Lanserer byvettregler 

Derfor lanserer Røde Kors nå de nye byvettreglene som gir oss noen gode råd i arbeidet med å skape et varmere samfunn. 

I byvettreglene finner du både tips som å planlegge en bytur og inviter noen med deg som du vet har lite å gjøre i påsken, og å være bevisste på at ikke alle har råd til å være med på aktiviteter som koster penger.

– Den beste medisin er et annet menneske

Depresjon og ensomhet er vanligere hos de yngste og de eldste i befolkningen. Røde Kors jobber hver dag for å bekjempe ensomhet og inkludere flere i fellesskapet. Apeland oppfordrer alle til å ta kontakt med venner, bekjente, naboer eller kollegaer de vet ville satt ekstra pris på en telefon eller kaféinvitasjon i feriedagene. Små handlinger kan bety en stor forskjell. 

– Den beste medisinen for et menneske er et annet menneske. Det gjelder hele året, men særlig i høytidene når mange samles samtidig som noen sitter igjen alene utenfor felleskapet, sier Apeland.

Hva gjør Røde Kors? 

* Røde Kors Besøkstjeneste finnes på over 260 steder i landet. Over 9.600 frivillige besøksvenner går på besøk hjemme hos ensomme, på institusjoner, organiserer sammenkomster, turer og andre møteplasser. 

* Røde Kors Flyktningguide, Norsktrening og Aktiviteter på asylmottak bidrar til inkludering av nyankomne migranter, mens Røde Kors Nettverksaktiviteter legger til rette for sosial aktivitet for personer med utfordringer knyttet til rus, kriminalitet og psykisk helse. 

* Røde Kors har også mange aktiviteter rettet mot barn og unge der hovedmålsettingen er å bidra til trygge oppvekstsvilkår, sosial inkludering og mestring.