Den humanitære situasjonen i Venezuela legger press på nabolandene

Matmangel og hyperinflasjon

- Matmangel og hyperinflasjon har gjort det nærmest umulig for mange venezuelanere å skaffe mat og medisiner. Millioner har forlatt landet, og svært mange av de som krysser grensen til Colombia er syke eller underernærte. Menneskesmuglere og kriminelle gjenger venter på å utnytte desperate mennesker, sier Morten Tønnessen-Krokan i Røde Kors.

Hver dag krysser mellom 35.000 og 40.000 personer grensen til Colombia, mange for å handler mat eller medisiner og andre ting som ikke er tilgjengelige i Venezuela, andre på flukt fra en desperat situasjon. Så langt har hver tiende innbygger – mer enn tre millioner - forlatt landet. Mange har gått flere hundre kilometer til fots.

 - Så langt har migrantene blitt tatt rimelig godt imot i nabolandene Colombia, Ecuador og Peru, men vi har begynt å se tegn på at det er i ferd med å snu. Det store antallet migranter fører til press på jobber og ressurser i grenseområdene. Samtidig utnytter menneskesmuglere og kriminelle gjenger mennesker som allerede mangler alt. Mange unge tvangs-rekrutteres til disse.

 Mange av de som kommer over grensen er utmagret. Hypetinflasjon og matmangel i landet har gjort at mange er underernært. Helsevesenet er i ferd med å kollapse. På sykehus dør barn og eldre av tilstander som enkelt kan behandles, og det er stor mangel påmedisiner i landet, sier Tønnesen-Krokan.

Frivillige fra Røde Kors hjelper mange av de som kommer over grensen til Colombia. Røde Kors har etablert midlertidige transittsentre hvor de, gir helsehjelp, distribuerer medisiner, mat og rent vann, overnatting og hjelper med å gjenforene familier som er blitt adskilt.

FN anslår at ytterligere to millioner venezuelanere vil forlate landet i løpet av 2019. Andre analyser sier så mange som fem millioner.

I 2018 nådde inflasjonen 1,4 millioner prosent. Det internasjonale pengefondet har karakterisert hyperinflasjonen som en av de verste i historien, og sammenligner situasjonen med Tyskland i 1923 og Zimbabwe på 2000-tallet. 

For mer informasjon, kontakt:

Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99