Ebola_1600x640_07082019

Ett år med ebola i DR Kongo

Nesten ett år etter at ebolautbruddet ble erklært, fortsetter helsearbeidere og frivillige innsatsen for å begrense videre spredning.

Ebola-utbruddet skjer i et område preget av konflikt i mer enn to tiår, og som har kostet utallige menneskeliv og hindret at folk kan få dekket sine helt grunnleggende behov.

Utbruddet i Den demokratiske republikken Kongo er det nest største i verden til nå, med mer en 1.700 døde og over 2.500 bekreftede tilfeller siden utbruddet ble bekreftet 1. august i fjor, ifølge tall fra verdens helseorganisasjon.

– Angrep mot helsesentre og helsearbeidere har skjedd gjennom hele året responsen for å bekjempe ebola har pågått. Frykten i lokalsamfunnet er stor, og det krever at hjelpearbeidet bruker mye tid på å bygge tillitt, og at lokalsamfunnene blir involvert i arbeidet, sier Tørris Jæger, utlandssjef i Røde Kors.

For to uker siden reiste en ebola-smittet person til byen Goma, som er den tredje største byen i landet, og ligger på grensen mot Rwanda. Byen er et sentralt knutepunkt for handel i regionen.

– En av de viktigste tiltakene for å hindre videre spredning av ebola, er å sørge for at de døde som kan være smittet blir begravet på en trygg måte. Røde Kors har 31 team som er trent i å gravlegge døde på en forsvarlig måte, sier Jæger.

Nye likposer

– Et av tiltakene for å hindre spredning av smitte, har vært å utvikle en ny type likposer. De nye posene har et vindu av gjennomsiktig plast, slik at de døde kan identifiseres uten å åpne posene. Dette gjør blant annet at familier kan ta avskjed med sine kjære, uten å utsette seg selv for smitte, sier Jæger.

Samtidig som ebola-epidemien pågår, er det også utbrudd av både kolera og meslinger i det samme området. Røde Kors mobiliserer og trener frivillige, og jobber for å hindre spredning av ebola til andre områder i DR Kongo og til nabolandene Burundi, Rwanda, Sør-Sudan og Uganda. Det er provinsene Nord-Kivu og Ituri som er rammet av ebola. Det er blant de mest folkerike delene av landet, og grenser mot Uganda og Rwanda.

Sprer kunnskap

Røde Kors har jobbet med å forberede lokalsamfunn i nabolandene slik at de vet hvordan de kan forebygge smitte og spredning, i tillegg til å forstå hva som er symptomene slik at eventuelle tilfeller kan oppdages tidlig.

– Over 800 frivillige har vært involvert i å spre kunnskap om ebola, gjennom dør-til-dør kampanjer. I løpet av ett år har de frivillige nådd ut med informasjon til 1,3 millioner mennesker, sier Jæger.

Støtt vårt arbeid ved katastrofer- Bli Nødhjelpsgiver