Fjellskikk_2

Fjellskikkprisen 2019 til ildsjeler i Jotunheimen

Røde Kors tildeler årets Fjellskikkpris til Tor Varpestuen og Ingeborg Ørslien. Prisen har tidligere gått til blant andre DNT, H.M. Dronning Sonja, H.K.H. Kronprins Haakon og Lars Monsen.

Prisvinnerne Varpestuen og Ørslien driver fjellhytta Sikkilsdalsseter i Skåbu i Jotunheimen og prisen blir delt ut av president i Norges Røde Kors Robert Mood på setra onsdag 17. april klokken 14.

– Tor og Ingeborg har vist en ekstrem vilje til og interesse for å fremme beredskapen i fjellheimen ved å åpne opp for realistiske øvelser på og ved sine områder i Skåbu. De to pekte seg ut i nominasjonsprosessen, sier president Robert Mood i Røde Kors.

I juryens begrunnelse heter det at prisvinnerne, i kraft av å tilrettelegge for kursvirksomhet og beredskapsøvelser ved og rundt Sikkilsdalsseter, betyr mye for beredskapen i fjellområder i Sør-Norge.

«Redningstjenesten er helt avhengig av at både det offentlige, grunneiere og privat næringsliv tar ansvar for at de frivillige både får øve og fri til deltakelse på redningsoppdrag. Tor og Ingeborg spilte en nøkkelrolle da øvingsområde for førerkortklasse S for snøscooter ble etablert i området. Tor og Ingeborg er gode forbilder som tradisjonsbærere for tur- og kulturtradisjonene i fjellet og som støtteaktører for den frivillige redningstjenesten», heter det i juryens begrunnelse.

Årets jury for Fjellskikkprisen besto av landsrådsleder i Røde Kors Hjelpekorps Kjersti Løvik, president i Røde Kors Robert Mood, og fagsjef Anne-Mari Planke som representant for fjorårets vinner Den Norske Turistforening (DNT).

Det var to svært takknemlige prisvinnere som tok imot  prisen og heder og ære fra de om lag 15 fremmøtte gjestene.

– Vi vil si hjertelig tusen takk for nominasjonen, og at vi ble vinnere av denne prisen var en kolossal overraskelse. Dette kom veldig uventet, uttalte Varpestuen og Ørslien.

Om Fjellskikkprisen

  • Røde Kors opprettet prisen i 1995 for å påskjønne personer, grupper eller institusjoner som har utmerket seg eller vært en god ambassadør for friluftsliv, spesielt i fjellet.
  • Tidligere mottakere av prisen er blant andre Den Norske Turistforening, Arne Næss sr., Nils Faarlund, H.M. Dronning Sonja, H.K.H. Kronprins Haakon, Lars Monsen, Cecilie Skog og varslingstjenesten varsom.no.
  • Med prisen ønsker Røde Kors å være med på å stimulere og skape oppmerksomhet om friluftsliv, sikkerhet og forebyggende arbeid i fjellet.
  • Ved utdeling er det også naturlig å ta utgangspunkt i at kandidaten har en opptreden som er i tråd med Røde Kors' prinsipper og målsettinger.
  • Prisen er laget av Trygve Foss og er utformet som en stein med en Fjellsoleie. 

For mer informasjon om prisen og prisvinnerne,
ring Røde Kors pressevakt på tlf 94 87 29 99.