Forbereder fangeutveksling i Jemen

Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) står klare til å bistå i utvekslingen av fanger i Jemen.

- En utveksling av fanger nå vil være viktig for å bygge tillit mellom partene, og et skritt i riktig retning, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Norges Røde Kors.

ICRC har i det siste jobbet med planlegging for å gjennomføre fangeutvekslingen, som er et resultat av fredsforhandlingene i desember. Etter planen skal Røde Kors fungere som en nøytral aktør og bistå med dialog og praktisk tilrettelegging mellom partene i fangeutvekslingen.

– Internasjonale Røde Kors har økt antallet ansatte i Jemen, og har blant annet flydd inn 15 delegater som vil jobbe full tid med denne operasjonen. I tillegg har de satt i stand bygningen som vil bli brukt som møteplass før fangene blir transportert videre til flyplassen, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.

For å kunne gjennomføre denne store operasjonen har Røde Kors også gjort klart to fly, men kapasitet til å fly 200 passasjerer, som vil fly frem og tilbake mellom Sanaa og Sayoun.

– Forberedelsene er viktige for at denne fangeutvekslingen skal kunne gjennomføres, men uten at partene blir enige om listen av fanger som skal være en del av denne utvekslingen, vil det være en meningsløs innsats, sier Apeland.

Konflikten i Jemen har nå vart i over fire år og har ført til stor humanitær lidelse. Av en befolkning på 27 millioner mennesker er 22 millioner avhengig av nødhjelp.

– ICRC har lang erfaring med å legge til rette for utveksling av fanger i konflikter. I 1990 deltok ICRC i en utveksling av 70.000 fanger mellom Iran og Irak og har vært med på lignende operasjoner i en rekke land, som for eksempel i Colombia og Sør-Sudan, sier Apeland.

I 2018 besøkte ICRC over 7.500 fanger holdt i Jemen med mål om å sikre human behandling og verdige forhold for fangene. Røde Kors håper nå at partene i konflikten griper muligheten.

– Dette kan være et vendepunkt for folk i Jemen. Det handler om å gripe muligheten til å ta ett steg på veien mot fred. I tillegg vil en slik utveksling bety mye for de familiene som har vært adskilt fra sine kjære på grunn av konflikten, sier Apeland.

For mer informasjon, kontakt: Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99