Røde Kors forventer økt innsats mot selvmord

Stadig flere unge som tar kontakt med Røde Kors forteller at de har selvmordstanker. Den nye regjeringsplattformen må gjenspeile at partiene satser på barn og unges psykiske helse.

Regjeringsforhandlingene på Granavolden nærmer seg slutten, og Røde Kors minner derfor partene fra de fire partiene på å ikke glemme barn og unge i innspurten.

Barn og unges behov for noen nå snakke med om sine problemer er alarmerende stort. Vi ber forhandlingspartnerne om ta barn og unges psykiske helse på alvor, og at dette vises tydelig i den nye regjeringsplattformen, sier generalsekretær i Røde Kors, Bernt G. Apeland. 

 Antall henvendelser til «Kors på halsen», en tjeneste der barn og unge kan søke hjelp enten på epost, chat, telefon eller i diskusjonsgrupper, har økt drastisk de siste årene. Fra 2015 til 2018 ble det registrert en økning på 50 prosent. 

– I samme tidsrom så vi at antallet samtaler med alvorlig tematikk som selvmord økte. Hver eneste dag tar barn og unge som
 synes livet er svært vanskelig kontakt, sier Apeland. 

 Selvmord er den viktigste dødsårsaken blant unge under 29 år i Norge. 

 Røde Kors peker på to tiltak som vil sørge for at barn og unge får hjelp til å mestre ensomhet og psykiske problemer: 

1.Regjeringen må vedta en opptrappingsplan for selvmordsforebygging både i det offentlige hjelpeapparatet og til frivillige tiltak med 60 millioner kroner de neste tre årene. 

2. Øke støtten til gratis møteplasser for barn og unge med voksne til stede, og styrke samtaletilbudene som finnes. 

For mer informasjon, kontakt: 

Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99