Hver fjerde er redd for å gi førstehjelp

Hvert år opplever 3000 nordmenn akutt hjertestans utenfor sykehus. Likevel vegrer mange seg for å gi førstehjelp.

Hvert år opplever 3000 nordmenn akutt hjertestans utenfor sykehus. Dersom man raskt setter i gang hjerte-lunge-redning øker sjansen for å overleve dramatisk. Likevel vegrer mange seg for å gi førstehjelp.

Redde for å gjøre feil

- Mange er usikre på hva de skal gjøre, eller er redde for å gjøre vondt verre. Men den største feilen man kan gjøre er å ikke gjøre noe, sier Bernt G. Apeland, som er generalsekretær for Røde Kors i Norge.

I følge en ny en undersøkelse Respons Analyse har gjennomført for Røde Kors oppgir halvparten av alle nordmenn at de er usikre eller at de tror de ikke ville gitt førstehjelp. Hver fjerde person sier de er redde for å gjøre feil.

- Sjansen for å overleve hjertestans øker 3 til 4 ganger dersom man kommer raskt i gang med livreddende førstehjelp. Derfor bør så mange som mulig lære seg grunnleggende førstehjelp, sier Apeland.

Ifølge tall fra Helsedirektoratet tar det i snitt 14 minutter fra man ringer til en ambulanse er på stedet, men det er store variasjoner. Uansett om det tar 4, 14 eller 34 minutter til ambulansen kommer, er det avgjørende at noen setter i gang hjerte-lunge-redning så raskt som mulig.

- Norge har en av verdens beste ambulansetjenester. Men i et langstrakt land, vil det alltid to litt tid før ambulanse kan være på plass. For å redde liv, er det derfor avgjørende at noen starter med å gi førstehjelp og hjerte-lunge-redning så fort som mulig, sier Apeland.

30-2 redder liv

- Dersom noen faller om, skal man straks sjekke om de puster. Hvis ikke, må man ringe 113, sørge man for åpne luftveier, og sette i gang hjerte-lunge-redning. 30 brystkompresjoner og 2 innblåsinger er riktig rytme, men når man ringer nødnummeret får man veiledning over telefonen mens ambulansen er på vei, sier Apeland.

Ifølge undersøkelsen har bare hver tredje nordmann gjennomført førstehjelpskurs siste tre årene.

- Førstehjelpskunnskap er ferskvare, og bør gjenoppfriskes minst hvert tredje år. For å redde flere liv, må flere ta førstehjelpskurs og friske opp kunnskapene sine. Dette kan sikres gjennom for eksempel ved at alle elever får et grunnleggende førstehjelpskurs gjennom skolen, og at arbeidslivet tilrettelegger for at ansatte kan ta kurs i regi av jobben, sier Apeland.

For mediehenvendelser, kontakt 

Røde Kors pressevakt: +47 94 87 29 99