– Innsatte i norske fengsler tar skade av isolasjon

Røde Kors ser med bekymring på at bruk av full isolasjon øker i norske fengsler og forventer at ansvarlige politikere sørger for høy og god bemanning i alle fengsler.

Skadevirkninger

– Vi har sett eksempler på at innsatte på både korte og lange dommer har fått alvorlige helsemessige skadevirkninger etter bruk av isolasjon. Det er foruroligende at bruken av isolasjon som ikke er besluttet av domstolene er så omfattende, sier Carola Ruud, nasjonal fagansvarlig for Røde Kors´ visitortjeneste. 

Denne uken presenterte Sivilombudsmannen en særskilt melding om bruk av isolasjon i norske fengsler og den risiko myndighetene løper for brudd på forbudet mot tortur og umenneskelig behandling. Meldingen konkluderer med at omfanget av isolasjon er 

stort, og at det er en betydelig risiko for at de isolerte blir utsatt for umenneskelig og nedverdigende behandling.    

489 frivillige fra Røde Kors besøkte i løpet av 2018 rundt 5000 innsatte i norske fengsler gjennom organisasjonens visitortjeneste. Den siste tiden har frivillige opplevd å bli avvist i fengslene. 

– De får rett og slett beskjed om at det ikke er anledning til å gjennomføre besøkene, fordi de innsatte er låst inne på cellene sine, sier Ruud. 

Røde Kors mener at aktivisering og innhold i hverdagen er avgjørende for at innsatte skal være godt nok rustet til livet etter soning, og ber regjeringen sette inn nok ressurser for å redusere bruken av isolasjon og legge bedre til rette for både sosialisering og besøk i fengslene. 

– Soningen skal være rehabiliterende og det er derfor helt avgjørende at unødvendig isolasjon reduseres så mye som overhodet mulig. Vi vet at innsatte i norske fengsler har fått alvorlige helsemessige skadevirkninger av for mye isolasjon under soningen, sier Ruud. 

600 løslatte innsatte deltok i 2018 i Røde Kors-tilbudet Nettverk etter soning. Røde Kors er opptatt av at også overgangsfasen mellom fengsel og livet utenfor murene må få et betydelig løft fra politisk hold. 

– Røde Kors forventer en lengt mer offensiv satsing på tilbakeføringsarbeidet og rehabiliterende aktiviteter. Slike tiltak øker livsmestringen og kan i mange tilfeller hindre tilbakefall til kriminalitet og rus, sier Ruud.

For mer informasjon, kontakt: 

Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 

Ressurssider: 

Les mer om Røde Kors´ visitortjeneste her. 

Les om Nettverk etter soning her.