Et kappløp mot klokka i Mosambik

Over 500 mennesker har til nå omkommet i syklonen Idai som har rammet Mosambik hardt. Med spredning av kolera haster det nå med å få kontroll over spredning av vannbårne sykdommer.

Mosambiks helsemyndigheter meldte 2. april at de har påvist 1046 tilfeller av kolera.Røde Kors i Norge har nå sendt et team med hjelpearbeidere som skal bidra med å overvåke smittespredning i sanntid, ved hjelp av mobilteknologi.

– Jeg forbereder meg på at det er mye vann, og at mange har mistet husene sine. På grunn av usikre vannkilder kommer mange til å bli syke, forteller Merete R. Benestad, som nå har reist til Mosambik for å jobbe med å kartlegge spredning av sykdommer.

De som har reist til Mosambik blir en del av et stort nødhjelpsarbeid som blant annet omfatter et feltsykehus, en klinikk og utdeling av nødhjelp til folk som er hardt rammet.

Ved hjelp av et nyutviklet system for sykdomsovervåking skal nå Røde Kors bidra med teknisk utstyr, opplæring og systematisering av smittedata. Denne teknologien har tidligere vært tatt i bruk for å overvåke spredning av sykdommer, men det er første gang dette tas i bruk i en pågående akutt krise.

– Vi setter opp et system for å få inn data raskt, for å få oversikt over hvor mange som er syke, og hvor de syke er, slik at vi kan sende helsehjelp dit behovene er størst, sier Benestad.

Overvåkningssystemet vil i først omgang settes i gang på steder dere pasienter for hjelp mot dehydrering. Gjennom dette mobilsystemet kan nettverket av Røde Kors-frivillige i lokalsamfunn i de berørte områdene sende inn informasjon via SMS, som går direkte inn i en base som gir oversikt umiddelbart. Dette systemet kan være med på å begrense spredning av smittsomme sykdommer, på grunn av at helseinnsatsen kan settes inn målrettet der det trengs mest. Denne mobilteknologien er blant annet utviklet ved hjelp av frivillige dataeksperter i Norge.

I kveld samles frivillige dataeksperter hos Røde Kors for å jobbe videre med kodingen av dataprogrammet som brukes, for å tilpasse det til behovet i Mosambik.

Internasjonale Røde Kors har trappet kraftig opp hjelpearbeidet i Mosambik og planlegger for å hjelpe 200.000 berørte mennesker gjennom de neste to årene. Til nå har Mosambik Røde Kors med støtte fra internasjonale Røde Kors delt ut presenninger, tepper og annen nødhjelp. Samtidig har et Røde Kors- feltsykehus ankommet de rammede områdene og store vannrenseanlegg er på plass, som kan gi rent vann til opp til 15.000 mennesker.

For mer informasjon, kontakt: Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99