toppbilde_pm

Ny klimarapport: Frykter flere liv vil gå tapt i Norge

Røde Kors mener flere og mer ekstreme værhendelser i større grad vil true menneskeliv fremover.

– Sommerens dødelige og ødeleggende ras og fjorårets tørke og voldsomme flommer har vist oss at både myndighetene og vi frivillige beredskapsorganisasjoner må skjerpe arbeidet med forebygging og beredskap over hele landet, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.

Les hele rapporten "Norges klima 2071-2100" her.

Apeland tror Norge i likhet med andre land må være forberedt på langt mer alvorlige konsekvenser av ekstreme værhendelser, og mener de mest sårbare i samfunnet vil bli hardest rammet.

skjak_reddet
Beredskapen må styrkes for å sikre at sårbare grupper i samfunnet får den bistand de trenger hjelp får det, mener Røde Kors. Bildet er fra flommen i Skjåk i 2018 der Signe og Thorvald bakken måtte hentes ut med traktor da vannmassene oversvømmet bygda. Foto: Røde Kors.

– Vi frykter at flere liv vil gå tapt i flommer, jordras og ekstremvær i tiden som kommer, sier Apeland.

I den ferske rapporten «Norges Klima 2071-2100», hvor Norsk Klimaservicesenter har bidratt med kunnskapsgrunnlaget for hvordan klimaet vil endres for ulike regioner i Norge fremover, varsles flere flommer, jordras og uforutsigbare værhendelser hele året.

Forskerne fra NVE og Meteorologisk institutt som står bak rapporten, har skissert geografisk detaljerte klimafremskrivninger for hele Norge i perioden 2071–2100.

I rapporten trekkes overvann i tettbygde strøk og regnflommer frem som det fenomenet som har størst skadepotensiale på infrastruktur.

– Det blir flere og større regnflommer, og i tettbygde strøk vil kraftig nedbør føre til større overvannsproblematikk. Mer kraftig regnvær kan også utløse flere jordskred, flomskred og sørpeskred, sier hydrolog Irene Brox Nilsen ved NVE.

Brox Nilsen sier klimaendringene gjør at kommunene må ha et stort klimafokus på all form for planlegging og utbygging.

– Lokale klimaforhold har alltid påvirket hvor vi bosetter oss og kommunene må ta hensyn til klimaendringer når de planlegger boligområder og infrastruktur. Arealer som ikke har vesentlig risiko for naturskader i dag, kan få det i fremtiden, sier Brox Nilsen.

Røde Kors ber alle kommuner om å sørge for å ha gode beredskapsplaner og å begynne det forebyggende arbeidet allerede nå:

– Det er helt avgjørende at alle kommuner inngår beredskapsavtaler og øver jevnlig på krisehåndtering også med frivillige beredskapsaktører. Myndighetene må ha et særlig fokus på sårbare grupper som eldre og andre grupper i befolkningen som kanskje ikke er i stand til å forberede seg på kriser eller å komme seg i sikkerhet når ulykkene inntreffer, sier Apeland.

For mer informasjon, kontakt Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99