Kraftig økning til Røde Kors´ arbeid mot seksuell og kjønnsbasert vold

Røde Kors er glad for at regjeringen øker innsatsen i kampen mot seksuell og kjønnsbasert vold (SGBV), og at Røde Korsbevegelsen fortsatt vil være en viktig partner for Norge i dette viktige arbeidet.

Seksuell og kjønnsbasert vold som voldtekter, barneekteskap, vold i nære relasjoner og menneskehandel øker i alle nødsituasjoner.

- Ord alene stopper ikke seksuell vold. Nå legger regjeringen penger bak ordene, og det vil gi Røde Kors-bevegelsen mulighet til å gi et tilbud til enda flere SGBV-overlevende, sier Bernt G. Apeland, som er generalsekretær for Røde Kors i Norge.

De siste to dagene, har Norge mobilisert til et globalt krafttak mot seksuell og kjønnsbasert vold gjennom konferansen Ending Sexual and Gender Based Violence, som har funnet sted i Oslo. 90 nasjoner har deltatt i konferansen.

- De grusomme, seksuelle overgrepene må ta en slutt. Det må bli slutt på ettergivenhet og straffrihet for overgriperne, det må bli slutt på holdninger som tillater at det er ofrene og ikke overgriperne som må bære skammen. Det innebærer at stater må vise en sterkere, politisk forpliktelse til å forebygge og beskytte egne innbyggere mot seksuell og kjønnsbasert vold, sier Apeland.

Han er glad for at Norge under konferansen øker satsningen, forpliktet seg til videre støtte til arbeidet mot SGBV.

- Det er gledelig at den største økningen går til Den internasjonale Røde Kors-komitéen (ICRC). Gjennom vår humanitære respons vet vi at antallet mennesker som utsettes for overgrep, seksuell og kjønnsbasert vold, øker markant under konflikter og i andre katastrofesituasjoner.Røde Kors-bevegelsen kan nå intensivere innsatsen i å bekjempe SGBV, sier Apeland.

Dette vil også bidra til å styrke nasjonale Røde Kors-foreninger, og dermed bidra til en sterkere nasjonal forankring i den humanitære responsen. I tillegg vil det bidra til å heve både kompetanse og kapasitet på SGBV, både internt i bevegelsen og hos våre samarbeidspartnere. Den forebyggende innsatsen kan intensiveres, og de nasjonale Røde Kors-foreningene kan styrkes. Det vil bidra til en sterkere nasjonal forankring i den humanitære responsen.

For mediehenvendelser, ring Røde Kors pressevakt på tlf 94 87 29 99 eller send epost til pressevakt@redcross.no