Krigen er ikke over i Syria

Krisen går inn i sitt niende år, og 11,7 millioner mennesker er avhengige av nødhjelp og beskyttelse. Fortsatt pågår det kamper flere steder og stadig nye flykter.

– Krigen i Syria er langt fra over, flere steder raser kampene og internt fordrevne lever under ekstremt vanskelige forhold. Det internasjonale samfunnet må presse alle parter til forhandlingsbordet for å sikre varig fred og en mulig framtid for en utarmet befolkning, sier Bernt G. Apeland i Røde Kors.  

Behovene er fortsatt akutte for mange.
– For de som er i leirene nordøst i Syria, er situasjonen veldig vanskelig. Forholdene i leirene er dårlige, og mange av de som er der har vært gjennom traumer og har opplevd krigens grusomheter, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.

Kampene fortsetter
Kampene som pågår i Deir Ezzor har igjen satt Syria-krigen øverst på dagsorden. Kvinner og barn som flykter fra kampene i desperasjon, på jakt etter sikkerhet. Sikkerheten finner de i leiren. Men der er det ikke nok mat, ikke nok vann og ikke nok varme. Røde Kors påpeker at krigen fortsetter å ramme befolkningen i Syria.

– På vei inn i det niende året med krise i Syria, er bildene fremdeles de samme. Mennesker på flukt fra krigen som legger hele landsbyer, hele bydeler, i ruiner. Selv om krigshandlingene har stanset mange steder, pågår det fortsatt kamper flere steder. I Deir Ezzor, i nordlige og vestlige deler av Hama og i sørlige deler av Idlib, sier Apeland.

Røde Kors mener det internasjonale samfunnet har et ansvar for å sikre fred i Syria.
– For å få på plass en endelig og varig fred i Syria, må det internasjonale samfunnet presse alle parter til forhandlingsbordet. Uten politisk enighet vil det også bli vanskelig å gjenoppbygge landet, når det kan skje, sier Apeland.

Fortsatt enorme behov
– Det er færre mennesker som trenger nødhjelp i Syria nå. Men det er fortsatt 11,7 millioner mennesker som trenger nødhjelp og beskyttelse. 5 millioner mennesker trenger akutt nødhjelp, sier Apeland.

Røde Kors jobber med å dekke grunnleggende behov i Syria, gjennom arbeid for å sikre tilgang på rent vann, og utdeling av nødhjelp.

– Vi jobber blant annet med å reparere vannrør, pumpestasjoner og renseanlegg. På den måten kan vi sikre at mange får tilgang til rent vann. Krigen har revet vekk mye av infrastrukturen. Mange steder ser vi hvordan en del syrere vender hjem igjen. Men de trenger hjelp til helt grunnleggende ting for å kunne starte livene sine igjen. Det går ikke an å bo i områder uten vann, sier Apeland.

For mer informasjon, kontakt: 
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99