Volden i Tripoli en katastrofe for sivilbefolkningen

Sårbare grupper som internt fordrevne, migranter og flyktninger vil være ekstra utsatt dersom opptrappingen av kamphandlinger i og rundt Libyas hovedstad Tripoli fortsetter.

Røde Kors ser med bekymring på eskaleringen av kamphandlinger i og rundt Tripoli. Urban krigføring krever flere sivile ofre og innbyggerne i Libya er fra før svært sårbare.

– Konsekvensene av urban krigføring er omfattende og ødeleggende. Når eksplosive våpen brukes i byer er omtrent 90 prosent av de skadde og drepte sivile. Opptrappingen av volden i Tripoli er en katastrofe for sivilbefolkningen, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.

Røde Kors jobber i Libya gjennom Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) og Libya Røde Halvmåne. ICRC har over 400 ansatte i landet og i nabolandet Tunis og jobber med beskyttelse og helsehjelp. Røde Kors i Norge støtter ICRC sitt arbeid og har i tillegg en førstehjelpsdelegat utplassert til ICRC. 

– Røde Kors mener det er spesielt urovekkende at volden og kamphandlingene trappes opp i byen Tripoli, et tettbefolket område med stor risiko for at sivile liv går tapt, sier Apeland.

– Eskaleringen av kamphandlingene vil drive tusenvis av mennesker på flukt og forverre en allerede kritisk situasjon for sivilbefolkningen. Spesielt vil situasjonen bli kritisk for sårbare grupper som internt fordrevne, migranter og flyktninger, sier Apeland.

Røde Kors minner partene om at de er forpliktet til å beskytte sivile og sivil infrastruktur. Fra før er allerede 19 prosent av alle helseklinikker og sykehus i Libya stengt. WHO gikk i fjor ut og advarte mot en økning i angrep på sykehus i Libya. Røde Kors i Norge samarbeider også med Libya Røde Kors om «healthcare in danger»-prosjekter, som dreier seg om beskyttelse av helsetjenester i konflikt- og nødssituasjoner.

For mediehenvendelser, ring Røde Kors pressevakt på tlf 94 87 29 99 eller send epost til pressevakt@redcross.no