Beklager Regjeringens migrant-nei

Røde Kors er skuffet over at Regjeringen ikke ønsker å være med på europeisk fordeling av båtmigranter.

– Vi mener at Norge må være med på å ta et solidarisk ansvar for disse menneskene, og håper nå at de andre europeiske landene i samarbeid klarer å finne raske og gode løsninger for dem. Vi trenger mer samarbeid, ikke mindre, for å finne felles europeiske løsninger for disse menneskene, sier Øistein Mjærum, direktør for kommunikasjon og samfunn i Norges Røde Kors

– Mange personer som kommer til Hellas og Europa via Middelhavet har et beskyttelsesbehov og har rett til å søke asyl. Det ansvaret bør også Norge være med på å ta. Spesielt i en situasjon hvor det kommer et svært lavt antall flyktninger og asylsøkere til Norge. Norge burde spille en positiv og aktiv rolle for å løse denne humanitære utfordringen. Mange av de som foretar den farlige reisen over Middelhavet er allerede før reisen i en prekær humanitær situasjon, men dette blir forverret ved at de foretar reisen over havet i båter som ikke er egnet og uten nødvendig utstyr, sier Mjærum.

Røde Kors mener norske myndigheter sammen med EU bør implementere et rammeverk som gjør migrasjon til Europa trygg og lovlig.  Den norske staten har også klare forpliktelser når skip som seiler under norsk flagg har reddet personer til havs.

– Norske myndigheter må ta et større ansvar for disse forpliktelsene. Grunnleggende menneskerettigheter, som retten til liv, må ivaretas på disse skipene. Det innebærer at norske myndigheter må sørge for at migrantene får gå i havn et trygt sted. Norge kan derfor ikke melde seg ut av det arbeidet som pågår for å finne felles løsninger. Regjeringen må samarbeide med kyststatene rundt Middelhavet om byrdefordeling og si ja til å ta imot asylsøkere som reiser over Middelhavet, sier Røde Kors-direktøren.