Mosambik: 90 prosent av havnebyen Beira ødelagt

90 prosent av havnebyen Beira er ødelagt, mer enn én million mennesker er rammetetter at den kraftige syklonen Idai rammet Mosambik før helgen. 

– Ødeleggelsene er enorme. Strømnett, veier og telekommunikasjon er fremdeles slått ut i store områder. Det er derfor vanskelig å få fullstendig overblikk over ødeleggelsene. Flere tusen er derfor avskåret fra å få nødhjelp. Frivillige fra Røde Kors har imidlertid begynt å distribuere presenninger, sovematter, myggnett, pledd, rent vann og annet nødhjelpsutstyr i de områdene vi kommer til, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.

Beira, med over 500.000 innbyggere er den tredje størstei Mosambik. 90 prosent av byen er nå fullstendig rasert av vinder i overkant av 190 km/t. I følge landets president kan dødstallene være så høye som 1.000 personer.

– Frivillige fra Mosambik Røde Kors, med støtte fra det internasjonale Røde Kors, er i gang med å distribuere nødhjelpsartikler. I forkant av syklonen, ble materiell og personell ble forhåndsutplassert da det ble klart at dette kom til å få enormt omfang, sier Apeland.

Allerede før syklonen rammet, var over 100.000 mennesker i Mosambik rammet av flom på grunn av store nedbørsmengder.

Enorme vannmengder

I dagene etter at syklonen traff land har enorme mengder regn fortsatt å falle, og i helgen brast en større demning på grunn av de store vannmengdene. Når vann fra høyereliggende naboland når kysten om få dager, frykter vi at situasjonen forverres ytterligere.

Flere av nabolandene er også rammet. Over én million mennesker i det sørlige Afrika har behov for nødhjelp etter syklonen.  For mer informasjon, kontakt:

Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99