Ny rapport beskriver humanitære konsekvenser av klimaendringene

Klimaendringene forlenger og forverrer de humanitære konsekvensene av konflikter. Det kommer fram i en ny rapport fra Røde Kors.

Gå til rapporten

- Vi ser allerede nå hvordan de som er hardest rammet av fattigdom, vold og konflikt i økende grad også rammes hardest av klimaendringene. De humanitære konsekvensene er størst der befolkningen allerede er strukket til bristepunktet, sier Bernt G. Apeland, som er generalsekretær i Røde Kors.

Den nye klimarapporten fra Røde Kors «Overlapping Vulnerabilities» går gjennom de humanitære konsekvensene som er ventet av klimaendringene de neste ti årene.

– Det er grunn til å frykte en dramatisk forverring av den humanitære situasjonen i verden. Å stanse klimautslippene og hindre de verste konsekvensene av klimaendringene vil utgjøre en enorm forskjell i folks liv over hele verden, sier Apeland.

Komplekse konflikter blir vanskeligere

Én klimakonsekvens er at komplekse konflikter vil bli enda vanskeligere å løse. Røde Kors-rapporten påpeker at de vil vare lengre, og at fredsprosesser blir både vanskeligere, ta lengre tid og være dyrere å gjennomføre.

– Klimaendringene vil både forverre og forlenge de humanitære konsekvensene av væpnet konflikt. Det blir mer krevende for oss som bistandsorganisasjon å ha effektiv tilgang til områder og befolkningsgrupper med behov for langsiktig bistand, sier Apeland.

Humanitære organisasjoner og donorer må derfor sikre utviklingshjelp i tillegg til nødhjelp. Apeland understreker også at bistandsbransjen må se nærmere på sitt eget klimaavtrykk.

– Vi må alle jobbe for at årsakene til klimaendringene fjernes. Også vi i bistandsbransjen. Røde Kors/Røde Halvmåne-bevegelsen må, i likhet med andre organisasjoner og institusjoner, svare på den tydelige meldingen fra FNs klimapanel IPCC og trappe opp innsatsen både for å redusere vårt eget klimaavtrykk og påvirke beslutningstakere over hele verden, sier Apeland.

 

For mer informasjon ring Røde Kors pressevakt på tlf +47 948 72 999.