Røde Kors tredobler innsatsen i Venezuela

For å møte de økende humanitære behovene i Venezuela, vil det internasjonale Røde Kors tredoble innsatsen i det kriserammede landet.

- Helsetilbudet i Venezuela har blitt verre og verre over flere år. Nå ser vi kritiske mangler på helsefasiliteter over hele landet, sier Håkon Jacob Rothing i Røde Kors, som lenge har vært ansvarlig for Røde Kors´ arbeid i Latin-Amerika.

Spedbarnsdødeligheten har økt med 30 prosent på to år. Samtidig har dødsfall relatert til graviditet har økt med to tredeler. Hvert sjuende barn er underernært. Sykdommer man hadde under kontroll over eller utryddet, har blusset opp igjen, slik som malaria, meslinger, difteri og tuberkulose.

Helsehjelp er derfor et nøkkelområde for Røde Kors for å møte de humanitære behovene.

Situasjonen er kritisk

- Situasjonen er kritisk. Medisiner, kirurgisk utstyr, helsepersonell og helsemateriell er mangelvare, sier Rothing.

For å møte behovene vil den Internasjonale Røde Korskomitéen blant annet øke leveranser av medisiner og nødvendig utstyr til sykehus, rehabilitere helsebygg og lære opp sykehuspersonell og trene førstehjelpere.

Over én million venezuelanere fikk helsehjelp gjennom Røde Kors i 2018. Røde Kors driver åtte sykehus og 33 klinikker over hele landet, og frivillige har gitt førstehjelp til skadde i demonstrasjonene den siste tiden.

Øker innsats i hele regionen

Antallet venezuelanere som har forlatt landet er nå økt til 3,4 millioner. Derfor har Røde Kors også økt innsats over hele regionen.

- I Colombia har 740.000 venezuelanere fått hjelp etter at de har krysset grensen. De har blant annet fått førstehjelp, medisiner, mat, ernæringssupplement, presenninger, og varme pledd. Katastrofeteam og frivillige er stasjonert på grensen og langs de store veiene, og gir hjelp og assistanse til mange tusen hver dag, sier Rothing.

For mediehenvendelser, ring Røde Kors pressevakt på tlf 94 87 29 99 eller send epost til pressevakt@redcross.no 


For mer informasjon, kontakt:

Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99