Seks medlemmer ekskludert fra Røde Kors det siste året

Siden 2018 har Røde Kors ekskludert seks medlemmer på livstid på grunn av kritikkverdige forhold.

- Røde Kors skal bidra til et trygt miljø for alle som er i kontakt med oss. Ingen skal føle utrygghet når de deltar på aktiviteter i Røde Kors-regi. Det skal være lav terskel for å si ifra om kritikkverdige forhold og Røde Kors skal være ryddig og pålitelig i håndteringen av disse. Derfor har vi det siste året sett oss nødt til å ekskludere seks medlemmer på livstid fra Røde Kors, sier president Robert Mood 

Det er første gang Røde Kors har valgt å gå til å så dramatisk skritt som å ekskludere seks medlemmer på grunn av ulike kritikkverdige forhold. I tillegg er flere frivillige utelukket fra aktivitet i sine lokalforeninger, opplyser Mood 

-Vi er svært opptatt av at det det skal være trygt å være med i Røde Kors. Det må få konsekvenser hvis man ikke oppfører seg i tråd med våre verdier. Dette har vårt landsstyre det siste året markert enda tydeligere ved at de har gått til det alvorlige skritt å ekskludere medlemmer på livstid fra Røde Kors, sier Mood. 

Røde Kors har det siste året også laget nye og tydeligere regler for varsling og håndtering av kritikkverdige forhold. Dagbladet publiserte nylig en sak hvor en kvinnelig frivillig utsatt for seksuell trakassering av en tillitsvalgt ikke ble godt nok fulgt opp i varslingsprosessen. Røde Kors beklager dette overfor kvinnen. 

Frykter underrapportering 

-Det er en underrapportering av seksuell trakassering i samfunnet generelt, og det er ingen grunn til å tro at dette ikke gjelder humanitære organisasjoner. Det er store skjevheter i maktforholdene i våre internasjonale operasjoner og i aktivitetene her hjemme. Vi må ha et kontinuerlig fokus på dette i vår opplæringen og kulturbygging. Og det må få konsekvenser hvis man ikke oppfører seg i samsvar med våre verdier, sier Mood 

Antall varslingssaker 

Røde Kors i Norge har over 42.000 frivillige. I 2018 ble det registrert 28 varslingssaker av Nasjonalkontoret. Antallet saker varslet og håndtert så langt i 2019 er 19. Dette er saker som handler brudd på våre interne retningslinjer. Det gjelder blant annet uakseptabel adferd som mobbing og trakassering, økonomisk utroskap, samt personkonflikter og brudd på vårt alkoholreglement. I tillegg må vi ta høyde for at det er varsler som er håndtert distrikter og lokalforeninger som vi ikke har oversikt over.  

Landsstyret slår i sine eksklusjonsvedtak fast at Røde Kors som organisasjon har et ansvar for trygge rammer for både de Røde Kors er til for, så vel som sine frivillige, tillitsvalgte, deltagere og ansatte.  

- Ved vurderingen av om man har opptrådt «til skade» for Røde Kors sier landsstyret at det særlig skal legges vekt på hvordan opptredenen har berørt andre mennesker. Dette har vært krevende og vanskelig vurderinger i hver enkelt sak, men etter grundig utredning hvor alle parter har fått komme med sine versjoner så vi ingen annen utvei, sier Mood. 

 

Røde Kors pressevakt: +47 94 87 29 99