Sivilbefolkningen rammes hardt av kampene nord i Syria

Kampene nord i Syria har ført hundretusener på flukt, samtidig som vanntilgangen nå er kritisk i deler av området fordi et sentralt vannverk er delvis ødelagt.

Mangelen på vann i området kan få alvorlige konsekvenser. Nå kan byen Hassakeh gå tom for vann, frykter Røde Kors.

– Det er nå stor vannmangel i og rundt byen Hassakeh, der vannforsyningen er ødelagt. Dette fører til at vannet nå må fordeles i byen ved hjelp av tankbiler. Også vannforsyningen til Al Hol-leiren skjer ved hjelp av tankbiler med vann fra Hassakeh, sier Tørris Jæger, utlandssjef i Røde Kors i Norge.

Sivilbefolkningen rammes av at vannforsyningen har stoppet. Nå jobber Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) og Syrisk Røde Halvmåne (SARC) for å møte behovet for rent vann i området.

– Infrastrukturen i dette området er veldig sårbar. Det skal lite til for at store deler av befolkningen rammes dersom strøm- eller vannforsyningen stopper. Dette skjer når vannforsyningen rammes, eller dersom de som jobber med livsviktige tjenester må flykte fra kampene, sier Jæger.

Kamper som pågår

Kampene som pågår i og rundt Ras Alain, Qamashli, Malikyah, Amoda og Tal Abyad får konsekvenser for hele området, fordi hundretusener har flyktet og alle lever i usikkerhet.

– Vi frykter at oppimot 300.000 mennesker kan bli nødt til å forlate sine hjem på grunn av kampene. Flere har også flyktet fra leire, og har dermed blitt tvunget på flykt på nytt, sier Jæger.

På grunn av den alvorlige situasjonen nå lever store deler av befolkningen i frykt og uvisshet. Alle i dette området har opplevd årevis med krig allerede. Når kampene på nytt raser fører det til en stor belastning på de som lever der.

– Det er vanskelig å sette seg inn i situasjonen til de som nå lever i frykt. Mange har gjentatte ganger flyktet fra krigen. Jeg tenker spesielt på barn som nå hører lyden av krig og opplever usikkerheten, både de stedene kampene pågår og i hele området, sier Jæger.

De siste dagene har internasjonale Røde Kors og Syrisk Røde Halvmåne jobbet med å dele ut nødhjelp som mat, vann, tepper og madrasser til folk som har søkt tilflukt på skoler og andre steder i byen Hassakeh.

På grunn av usikkerheten som råder er flere av tjenestene til folk i Al Hol-leiren redusert. Røde Kors fortsetter å dele ut mat og drifte feltsykehuset i leiren.

Røde Kors minner om at de som kjemper i denne krigen har et ansvar for å beskytte sivilbefolkningen.

– Alle som ikke deltar i kampene skal beskyttes. Det betyr også at folk i området må kunne få sine grunnleggende behov dekket. Det inkluderer beskyttelse, mat, vann og helsehjelp. Dette er helt grunnleggende regler i krig, sier Jæger.