Advarer mot snøskred før skredsesongen har startet

– I år ser vi økt snøskredfare før den offisielle sesongen har startet, sier landsrådsleder Kjersti Løvik i Røde Kors Hjelpekorps.

Bare dager etter at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) publiserte sin snøskredstatistikk for vinteren 2019, ble en person tatt av snøskred i Lofoten.

– Heldigvis gikk det bra denne gangen, og mannen i femtiårene ble funnet i live. Denne hendelsen er likevel en påminnelse om at det kan gå snøskred selv om snøskredvarslingen for årets sesong ikke har startet, sier Løvik.

Røde Kors støtter NVEs vurdering om at ustabilt snødekke og vedvarende svake snølag i Nord-Norge gjør at snøskredfaren er reell, allerede ved inngangen til november. I Troms har det falt rekordmye snø så tidlig i sesongen, og til helgen er det varslet snø også østafjells.

– Våre folk som ferdes i fjellene i Troms og Nordland melder om at til dels store snømengder og snø som transporteres av vinden gjør at vi må være forberedt på flere snøskred i dagene og ukene som kommer, sier Løvik.

NVE starter sin offisielle snøskredvarsling 1. desember, men vurderer å starte varslingen tidligere dersom faren for snøskred øker til faregrad 4 eller 5.

– Det viktigste rådet for å unngå å bli tatt av eller utløse skred er å ikke ferdes i terreng som er brattere enn 30 grader, understreker Løvik.

Røde Kors har følgende seks tips for å unngå snøskred:

1. Les snøskredvarselet for ditt område. Sett deg inn i hva de ulike faregradeneog skredproblemenevil bety for din ferdsel i skredterreng.
2Planlegg turen din hjemme – legg opp til tur etter vær- og snøforhold, og etter turgruppens erfarings- og kunnskapsnivå.
3. Følg med på de faretegnene på snøskred naturen gir deg: ferske skred, sprekker i snøoverflaten, drønn fra snødekket ved belastning.
4. Ha gode ferdselsrutiner. Gå i skredutsatte områder én og én eller hold god avstand til hverandre. Stopp/vent kun på trygge stoppesteder – steder hvor du ikke kan løse ut skred og hvor du ikke kan bli tatt av skred ovenfra.
5. Vær i stand til å gjenkjenne snøskredutsatt terreng. Hvor kan det gå skred, og hvor langt kan skredet gå?
6. Gjør alltid gjennomtenkte veivalg – still deg selv spørsmålet "hvorfor kan jeg ferdes her"?

For mer informasjon, kontakt:

Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99

Ressursside for media:

Tekst + video: Slik unngår du snøskred