2012-coldresponse-1600x

soldatundersokelsen-2018

Røde Kors er svært bekymret over det lave kunnskapsnivået om krigens folkerett blant soldatene som har svart på Soldatundersøkelsen.

- Vi må kunne forvente at norske soldater kan dette langt bedre, sier generalsekretær i Røde Kors Bernt G. Apeland.  

Norge har en plikt etter Genevekonvensjonene til å gi soldater opplæring i krigens folkerett. 

- Røde Kors mener det er veldig alvorlig at kun 68 prosent svarer at de har fått opplæring i krigens folkerett, sammenlignet med 95 prosent ved forrige undersøkelse i 2013, sier Apeland.