Uakseptabelt av politikerne å unngå atomvåpen-debatten

Befolkningen fortjener å kunne ta del i diskusjonen om atomvåpen. – Det er uakseptabelt at politikerne holder debatten bak lukkede dører, sier president i Røde Kors Robert Mood.

Neste uke skal Stortinget i plenum behandle spørsmålet om forbudsavtale mot atomvåpen.

Det ble ikke holdt noen åpen høring i forbindelse med behandlingen i Utenriks- og forsvarskomiteen.

Meld deg på Røde Kors' atomvåpen-høring på Facebook

- Kan ikke stikke hodet i sanden

– Spørsmålet om atomvåpen er mer aktuelt enn noen gang, da kan ikke norske politikere stikke hodet i sanden, sier Mood.

Akkurat nå er to atommakter i en væpnet konflikt. Samtidig er det samtaler mellom USA og Nord-Korea om en ensidig atom-nedrustning. Russland og USA har trukket seg ut av INF-avtalen som skulle regulere nedrustning av landbaserte mellomdistanseraketter som kan bære atomstridshoder.

Med de regionale og globale spenningene vi ser i verden i dag er risikoen for at atomvåpen blir tatt i bruk høyere enn noensinne etter den kalde krigen.

– Atommaktene velger å modernisere sine arsenaler og bidrar dermed til et nytt våpenkappløp, i stedet for å oppfylle forpliktelsene de tidligere har påtatt seg til å ruste ned. Dette øker risikoen for at atomvåpen igjen blir tatt i bruk, sier Mood.

- Norge har et spesielt ansvar

– Røde Kors mener at Norge har et spesielt ansvar sammen med andre land som er en del av en militærallianse hvor atomvåpen er en del av det strategiske konseptet, sier Mood, som har noen konkrete forslag til hvordan Norge kan påvirke atomstatene i NATO til å gjøre konkrete framskritt for å hindre at atomvåpen blir brukt.

- Først av alt bør antallet atomvåpen som er i høy beredskap reduseres slik at risikoen for at de blir tatt i bruk på grunn av en misforståelse eller irrasjonell beslutning blir mindre. Vi mener også at Norge kan påvirke NATOs strategiske konsept for å redusere rollen atomvåpen skal spille, slik de forpliktet seg til under tilsynskonferansen til ikkespredningsavtalen i 2010. I tillegg må atomstatene forplikte seg til å gjennomføre en rekke tillitsbyggende tiltak, som eksempelvis tidlige varslingssystem for å unngå misforståelser. Et annet viktig poeng er at det bør innføres tiltak for å unngå at systemene som kontrollerer atomvåpnene utsettes for cyberangrep, sier Mood.

Norge må tiltre avtalen

Disse tiltakene er viktige for umiddelbart å redusere risikoen, men den eneste garantien for å forhindre atomvåpenbruk er å forby og avskaffe dem.

Røde Kors mener at forbudsavtalen er det beste verktøyet det internasjonale samfunnet for å oppnå dette.

– Røde Kors mener det eneste ansvarlige er at Norge tiltrer avtalen, og som et første skritt må norske myndigheter ha en åpen dialog om atomvåpenets moralske, juridiske og humanitære implikasjoner både i Norge og med andre NATO-land, sier Mood.

 

For mer informasjon, kontakt: Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99