To barn i Syria får utdelt vann Vis bildetekst
Foto: SARC

Vannkrise i Syria

Røde Kors frykter vannkrise i krigsrammede områder i Nord-Syria fordi en av de viktigste vannstasjonene har blitt ødelagt av krigshandlinger.

Siden 30. oktober har en pumpestasjon som sørger for vann til 400.000 mennesker vært ute av drift på grunn av krigshandlingene.

– Pumpestasjonen Allouk er en av de viktige vannstasjonene som sørger for vann til store områder nordøst i Syria, inkludert flere store leirer, har vært ute av drift i over en uke, sier Ida Haugen-Poljac, seniorrådgiver Midtøsten i Røde Kors i Norge.

Delte ut 460.000 liter vann forrige uke

Forrige uke delte Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) og Syrisk Røde Halvmåne (SARC) ut 460.000 liter vann i Al Hol-leiren, Areesha-leiren og til internt fordrevne som har søkt tilflukt i Hasakeh by.

191012_syria_sarc_hassakeh_3
Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) og Syrisk Røde Halvmåne (SARC) deler ut vann.

– Nå haster det å finne en løsning på denne vannkrisen som allerede har begynt. ICRC og SARC har jobbet hardt for å finne alternative vannkilder som kan sørge for rent vann til de hundretusener som allerede lever i en vanskelig situasjon, sier Haugen-Poljac. 

Vannmangel en av de største utfordringene

Frykten nå er at området skal gå tomt for vann. Gjennom hele Syria-krisen har tilgang på vann vært en av de store humanitære utfordringene. Røde Kors i Norge har derfor jobbet tett med vannekspertene til Syrisk Røde Halvmåne for å bedre tilgangen på rent vann for sivilbefolkningen.

– Situasjonen nå viser igjen hvordan sivilbefolkningen rammes av krigen. Nå er det helt avgjørende at partene i konflikten legger til rette for at denne pumpestasjonen og vannforsyningen kan repareres, sier Haugen-Poljac.

I Al Hol-leiren kjører Røde Kors ut vann med tankbiler for å fylle opp tanker i flere deler av leiren. Samtidig driver Røde Kors et feltsykehus i leiren som fortsatt er åpent og behandler pasienter.