Venezuela: – Svært skadelig at humanitær bistand politiseres

Politiseringen av humanitær bistand som nå pågår i Venezuela gjør Røde Kors sitt arbeid vanskelig. Røde Kors er bekymret etter rapporter om at andre misbruker Røde Kors-emblemet i grenseområdene.

Røde Kors er i likhet med FN ikke involvert i nødhjelpsforsendelsene som har skapt problemer på grensen mellom Colombia og Venezuela de siste dagene.

Likevel har det kommet urovekkende rapporterer om at enkeltpersoner på stedet misbruker Røde Kors-emblemet.

– Røde Kors-bevegelsen har fått rapporter om at personer som ikke er tilknyttet Røde Kors har brukt Røde Kors-emblemet ved ulike grenser til Venezuela. Vi ber de som gjør dette om umiddelbart å stoppe å bruke Røde Kors-emblemet, da det kan skade vår nøytralitet, upartiskhet og uavhengighet, sier generalsekretær Bernt G. Apeland.

Venezuela Røde Kors har vært tilstede i landet i 124 år og arbeider nå på spreng for å hjelpe befolkningen gjennom sine frivillige i 24 distrikt, åtte egne sykehus og 33 poliklinikker.

Med støtte fra hele Røde Kors-bevegelsen nådde de i 2018 omlag 1 million innbyggere i Venezuela med hjelp, et arbeid som fortsetter gjennom egne kanaler.

– Vår forpliktelse som bevegelse er å hjelpe befolkningen i Venezuela uten å bli blandet inn i de politiske konfliktene i landet. Derfor er det viktig at våre prinsipper om nøytralitet, upartiskhet og uavhengighet respekteres. For Røde Kors er det helt avgjørende at humanitær bistand ikke blir gjort til en politisk brikke, men baseres på disse humanitære prinsippene, sier Apeland.

– Det er svært skadelig at humanitær bistand politiseres, sier generalsekretæren.

Nøytraliteten til Røde Kors muliggjør adgang til de som trenger hjelp mest, og den skal garantere sikkerheten til humanitære arbeidere knyttet til organisasjonen i arbeidet med å hjelpe

– Det må være en prioritet for alle aktørene som er involvert i den dramatiske situasjonen i Venezuela at de som trenger hjelp får hjelp, uavhengig av politisk tilhørighet, sier Apeland.

For mediehenvendelser, kontakt 

Røde Kors pressevakt: +47 94 87 29 99