Røde Kors: Mange traumatisert etter evakuering

– Røde Kors fortsetter arbeidet med å gi støtte til de evakuerte fra Viking Sky. Frivillige har jobbet i hele natt på mottakssenteret i Brynhallen på Hustad og på hotellene i Molde og Kristiansund, sier Trond Inge Larsgård, som er aksjonsleder for Røde Kors. Han leder arbeidet med å ta vare på de evakuerte fra Viking Sky.

Over 100 personer fra Røde Kors har vært i aksjon i natt. De tar imot og registrerer de evakuerte når de kommer til land, og gir førstehjelp og psykososial støtte til de som har behov for det.

– Flere av passasjerene som har kommet til land er forslått, har kutt eller bruddskader. Når de kommer til evakueringssenteret blir de registrert, og får de tørre klær og varme pledd. Mange er også traumatisert av det de har opplevd, og trenger å bli ivaretatt når de kommer til land. Derfor følger mannskaper med erfaring i å gi psykososial støtte med i bussene og er til stede på hotellene hvor de evakuerte bringes, sier Larsgård.

Alle hjelpekorps i Møre og Romsdal er utkalt for å bistå i arbeidet. 

– De tar imot og registrerer de evakuerte når de kommer til land, og gir førstehjelp og psykososial støtte til de som har behov for det. Personell fra Røde Kors følger med i bussene fra evakueringssenteret på Fræna til hotellene i Molde og Kristiansund og er også til stede på alle hotellene, sier Larsgård.

Røde Kors er godt forberedt på å håndtere slike situasjoner, og har vært i liknende situasjoner før.

– Mange av de frivillige deltok også i evalueringsarbeidet da det oppsto brann på hurtigruteskipet «Nordlys» i 2011. Vi øver jevnlig på slike scenarier – senest i 2018, sier Larsgård.

Mannskaper fra Trøndelag, Sogn og Fjordane, Hordaland og Oppland står i beredskap for å bistå i arbeidet dersom det skulle bli behov for å utvide innsatsen ytterligere.

– Jeg er imponert over den reaksjonsevnen vår organisasjon har når krisen er der. Det er godt å se hvor godt samarbeidet fungerer med nødetatene og på tvers av distriktsgrensene, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors i Norge. 

For mer informasjon, kontakt:
Trond Inge Larsgård, aksjonsleder Røde Kors +47 959 15 606
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99