Astrid Nøklebye Heiberg er død

Astrid Nøklebye Heiberg er død, 83 år gammel. Hun ble født 14. april 1936 i Oslo og døde 2. april etter en tids sykeleie.

Astrid Nøklebye Heiberg ble valgt til president i Norges Røde Kors i 1993. Da hun fratrådte i 1999 fikk hun status som ærespresident i organisasjonen.   

 – Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om Astrid Nøklebye Heibergs bortgang, sier Sven Mollekleiv som var generalsekretær i Norges Røde Kors fra 1991 til 2001 og president i samme organisasjon fra 2008 til 2017. 

– Astrid utgjorde en stor forskjell for veldig mange mennesker.  De som møtte henne personlig fikk oppleve en mentor, inspirator og veileder. Mange flere fikk føle Astrids humanitære kraft gjennom hennes evne til å fornye og styrke den globale Røde Kors-bevegelsen.

Sven Mollekleiv

Astrid Nøklebye Heiberg var president i Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde-Halvmåneforeninger fra 1997 til 2001. Hun ble i 2011 tildelt den internasjonale Røde Kors-bevegelsens høyeste utmerkelse, Henry Dunant-medaljen, for sin innsats. 

heiberg_astrid03
Astrid Nøklebye Heiberg var president i Norges Røde Kors fra 1993 til 1999. Da hun fratrådte fikk hun status som ærespresident i organisasjonen.

I begge verv, som president i Norges Røde Kors og som internasjonal president, var hun en foregangsperson.

– Med respekt for Røde Kors-bevegelsens grunnleggende prinsipper om å opptre upartisk, nøytral og uavhengig stod Astrid alltid opp for menneskeverd og likeverd. Hun arbeidet for at alle skulle ha lik rett til omsorg og lik rett til å være en ressurs i eget og andres liv, sier Sven Mollekleiv.  

– Astrid Nøklebye Heiberg var alltid til stede i møtet med mennesker. Ikke bare som psykiater, statsråd eller Røde Kors-president, men som medmenneske. Hun praktiserte frivilligheten og humanitetens kraft og tok seg tid til dem hun møtte, uavhengig av hvem de var, understreker Sven Mollekleiv i forbindelse med Astrid Nøklebye Heibergs bortgang.