Røde Kors bekymret for nytt atomvåpenkappløp

– Varslene fra Frankrikes president om en atomopprustning er farlig. Det har aldri vært viktigere å sikre oppslutning rundt det internasjonale forbudet mot atomvåpen, sier Robert Mood i Røde Kors.

Atomvåpen er et inhumant massedrapsvåpen. Selv en liten atombombe kan tilintetgjøre en millionby. I dag er det bred enighet om at utslettelse av motstanderens sivilbefolkning er totalt uforsvarlig. Atomvåpen har derfor ingen militærstrategisk nytteverdi, mener Røde Kors.

Norge bør gjøre mer innad i NATO, sier Robert Mood, president i Røde Kors.

En eksistensiell utfordring for menneskeheten

NATOs generalsekretær har advart mot faren for et nytt rustningskappløp, og advart mot Europa som kjernefysisk slagmark. 

– Et nytt atomvåpenkappløp mellom verdens atommakter utgjør en eksistensiell utfordring for menneskeheten, sier Mood.

Den norske regjeringen har så langt boikottet både forhandlingene og forbudsavtalen, sammen med verdens ni atomvåpenstater og NATO-landene. Argumentene som brukes er i beste fall misforstått, mener Mood.

Falsk trygghet

– Kjernefysisk avskrekking gir falsk trygghet. De mekanismene man har hatt for nedrustning har ikke virket, sier han.

– Folkeretten er Norges førstelinjeforsvar, og en rettsstyrt verdensorden er en forutsetning for at en småstat som Norge har lykkes så godt som den har. 

Nå er den rettsstyrte verdensorden under press, og nedrustningsavtaleverket bygges ned. Likevel fastholder Norge sin posisjon som en støttespiller for atomvåpen. 

Norge må ta en mer aktiv rolle i nedrustningsarbeidet

– Utspillet fra Macron har på nytt aktualisert hvor viktig det nå er at Norge tar en langt mer aktiv rolle i nedrustningsarbeidet og i arbeidet med å få NATO-til å innse at atomvåpen ikke lenger har noen militærstrategisk nytteverdi, sier Mood.

For pressehenvendelser, kontakt: Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99