Ambulansepersonell i høy aktivitet for å sikre transport av sårede personer Vis bildetekst
Frivillige førstehjelpere og ambulansene til Libanon Røde Kors har en sentral rolle i redningsarbeidet som pågår. (Foto: Nabil Mounzer/EPA)

Stor redningsinnsats etter eksplosjon i Beirut

Redningsarbeidet pågår for fullt. Etter eksplosjonen i Beirut har Libanon Røde Kors sendt alle tilgjengelige frivillig til Beirut for å hjelpe til.

– Nå pågår det søk og redning, et stort førstehjelpsarbeid og evakuering av skadde. Våre tanker går til alle som har mistet noen i denne voldsomme eksplosjonen. Konsekvensene av denne tragedien vil ta lang tid å fatte, sier programsjef i Røde Kors, Haakon Jacob Rothing.

Libanon Røde Kors er den største ambulansetilbyderen i Libanon og er en del av det arbeidet Røde Kors i Norge støtter i Libanon.

– I løpet av kvelden har vi vært i kontakt med våre ansatte som bor i Beirut. Flere av dem har følt eksplosjonen på kroppen, noen har fått hjemmene sine ødelagt og en har fått mindre skader på grunn av glassbiter. Men heldigvis er alle i sikkerhet og gjort rede for, sier programsjef i Røde Kors, Haakon Jacob Rothing.

Portett av mann med rød vest
Haakon Jacob Rothing, Programsjef Røde Kors.

Enorm belastning på sykehusene

Det store antallet skadde har ført til enorm belasting på sykehusene i området. Lettere skadde behandles på førstehjelpsposter som settes opp av Libanon Røde Kors. 75 Røde Kors-ambulanser er i operasjon etter eksplosjonen og Libanon Røde Kors har sendt 375 trente frivillige og ansatte for å hjelpe de mest sårbare.

To brannfolk forsøker å slukke brann, enormt område i ruiner og sprengt bort
Ødeleggelsene er omfattende og vitner om en voldsom eksplosjon (Foto: Nabil Mounzer/EPA)

– Alle i Beirut er berørt av denne eksplosjonen. Det er vanskelig å forestille seg konsekvensene av en slik katastrofe som dette midt i en hovedstad. Dette rammer alle som bor der, sier Rothing.