Hjelpekorpset deltar i redningsinnsatsen etter jordskredet i Gjerdrum

Siden tidlig i morges har Røde Kors Hjelpekorps bistått i redningsarbeidet etter jord- og leirskredet i Gjerdrum.

Klokka 10.30 deltar 91 frivillige fra hjelpekorps i Viken, Oslo og Innlandet i evakueringsarbeidet, og bemanner blant annet 20 beredskapsambulanser og flere ATVer. Flere hundre hjelpekorpsere fra Østlandet er også mobilisert og klare til ytterligere innsats ved behov. 

–  Vi bidrar der vi kan med ambulanser og evakuering. Jeg er glad for at så mange frivillige i hjelpekorpsene kunne stille på så kort varsel, det utgjør en betydelig kapasitet i en situasjon som dette, sier Stein Teppen, regionsleder for Røde Kors hjelpekorps Øst og sjåfør på en av beredskapsambulansene som deltar i evakueringsarbeidet. 

Frivillige fra Røde Kors skal også bistå på kommunens evakuering- og pårørendesentre. 

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99