Røde Kors-bevegelsen holder første internasjonale klimakonferanse

Klimakrisen rammer menneskers liv, helse og framtid. For første gang samles den globale Røde Kors- og Røde Halvmånebevegelsen for å diskutere løsninger på klimakrisens humanitære konsekvenser.

Røde Kors er verdens største humanitære bevegelse, med 14 millioner frivillige i lokalsamfunn over hele verden og 192 nasjonalforeninger. Klimakrisen er blant de største, globale utfordringene Røde Kors- og Røde Halvmånebevegelsen står i.

Gjennom flere rapporter har Røde Kors dokumentert at de humanitære konsekvensene av klimakrisen vil øke i omfang, både på kort og lang sikt. Minst dobbelt så mange mennesker som i dag vil ha behov for akutt, internasjonal nødhjelp hvert år innen 2050, dersom klimautviklingen fortsetter som nå.  

Heldigital klimakonferanse

For første gang arrangerer nå Røde Kors- og Røde Halvmånebevegelsen en internasjonal klimakonferanse. Konferansen Climate:RED er heldigital, og kobler mennesker sammen fra hele verden uten at noen må fly. Konferansen løfter fram de humanitære frivilliges konkrete erfaringer med hvordan klimaendringene utfordrer menneskers levekår. Diskusjoner og foredrag skal bidra til konkrete løsninger som kan settes ut i livet av frivillige lokalt. 

Klimakrisen preger en rekke sider av Røde Kors’ arbeid – fra helse og nødhjelp til sikkerhet og lokalberedskap.  

– Det er de som ikke har ressurser til å sikre seg og sine, som er de mest utsatte. Millioner av mennesker mangler trygge boliger, og lever også i samfunn preget av konflikter og ustabilitet. For dem er klimarelaterte katastrofer en ekstra belastning, som i større grad setter liv og helse i fare, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors. 

Røde Kors trapper opp klimainnsatsen 

Om klimakrisen fortsetter i nåværende tempo, kan 200 millioner mennesker hvert år ha behov for nødhjelp etter klimarelaterte katastrofer allerede i 2050. Røde Kors er forpliktet til å sikre liv og helse. Den humanitære bevegelsen må derfor både tilpasse seg klimaendringene som allerede skjer i dag, og påvirke for å forhindre en ytterligere forverring av klimakonsekvensene på sikt.  

– Denne konferansen er et signal om at vi som bevegelse trapper opp innsatsen mot klimakrisens humanitære konsekvenser, sier Apeland.  

Humanitære konsekvenser av klimakrisen 

Den internasjonale klimakonferansen holdes 9. og 10. september varer i over 30 sammenhengende timer, og er dermed tilgjengelig i alle tidssoner.   

Rapporten «World Disasters Report» blir forhåndslansert på klimakonferansen. Dette er en årlig rapport fra Det internasjonale Røde Kors-forbundet. Årets rapport handler om nettopp klimakrisens humanitære konsekvenser.

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99