Ensom gutt Vis bildetekst
Tristhet, nedstemthet, angst, spørsmål om selvmord og relasjoner til foreldre er temaer som går igjen når unge kontakter Røde Kors. Foto: Unsplash/Andrew Neil

40 prosent flere barn og unge kontaktet Røde Kors

Kors på halsen, Røde Kors’ anonyme samtaletilbud for barn og unge, opplever en stor økning i antall henvendelser fra barn og unge under pandemien.

Så langt i år har de frivillige hos Røde Kors svart på over 19 500 anonyme henvendelser fra barn og unge. Det er en økning på nesten 40 prosent fra november i fjor. Angst, depresjon og krangling i familien er noen tema som ungdommene tar opp med de frivillige.

– Flere snakker med oss om angst, depresjon og nedstemthet. Samtidig ser vi at temaer som forelskelse går ned, noe som kanskje er naturlig i perioden vi er inne i nå hvor man er lite sammen med venner og medelever. Vi ser også at flere og flere yngre tar kontakt med oss, sier Nelli Kongshaug, leder i Kors på halsen.

Barn helt ned i 8-årsalderen har den siste tiden kontaktet Røde Kors.  

Nelli Kongshaug, leder i Kors på halsen.
– Vi ser en stor økning i antall henvendelser som handler om relasjoner, spesielt om relasjoner til foreldre, sier Nelli Kongshaug, leder i Kors på halsen. Foto: Olav A. Saltbones/Røde Kors

Flere samtaler om krangling i familien 

Kors på halsen er Røde Kors sitt samtaletilbud for barn og unge opp til 18 år. Tjenesten er gratis og anonym. Her kan du chatte, maile eller ringe trygge og voksne frivillige som er trent i ha slike dialoger med barn og unge. Temaene som går igjen i høst, er psykisk helse, følelser og relasjoner. Herunder hører temaer som tristhet, nedstemthet, angst, spørsmål om selvmord og relasjoner til foreldre til.  

– Vi ser en stor økning i antall henvendelser som handler om relasjoner, spesielt om relasjoner til foreldre. Mange snakker også om mer krangling i familien enn før, som nok henger sammen med at man er mer hjemme enn normalt, sier Kongshaug.  

"Vi ser også at flere og flere yngre tar kontakt med oss."

Nelli Kongshaug, leder i Kors på halsen

Flere får svar takket være økt støtte

Kors på halsen har fått støtte i to krisepakker fra regjeringen (7 mill. kroner i revidert nasjonalbudsjett 2020 og 7 mill. kroner i saldert budsjett 2021).

Mange givere i Norge bidrar også med midler til Kors på halsen. Pengene fra både giverne og regjeringen har ført til at flere barn og unge får svar.  

Flere ansatte, nytt svarsted i Bergen og utvidet åpningstid med lørdag og søndag har gjort at Røde Kors har svart på 23 prosent flere henvendelser frem til november i år sammenliknet med hele 2019. 

Røde Kors er nå opptatt av at støtten til Kors på halsen går fra å være sporadiske krisepakker til fast støtte over statsbudsjettet når vi ser hvor stor effekt økningen har på direkte humanitær bistand til barn og unge. 

Skjermbilde av Kors på halsen
Hos Kors på halsen kan barn og unge snakke med en voksen de kan stole på, og som ikke kan se hvem de er. De kan fortelle om alt, både de gode tingene og det de synes er vondt og vanskelig.

Kors på halsen

  • Røde Kors` samtaletilbud for alle opp til 18 år. De kan ringe, maile eller chatte og ta opp det som er viktig for dem. 
  • Her får barn snakke med en voksen de kan stole på, og tjenesten er anonym. Kors på halsen drives av ansatte og frivillige i Oslo og Bergen.
  • Etter at deler av samfunnet ble stengt ned igjen i november, ser Kors på halsen en økning på nesten 40 prosent flere henvendelser, sammenliknet med året før.
  • Frivillige har besvart ca. 19 500 henvendelser fra barn og unge ut november. I 2019 besvarte vi i overkant av 15 800 henvendelser for hele året.

Les mer om Kors på halsen her