Hjelpearbeidere i Syria som har på seg smittevernutstyr Vis bildetekst
Koronapandemien kommer på toppen av en allerede ekstrem humanitær situasjon i land som Syria. Frivillige i Syrisk Røde Halvmåne har fått en ekstra utfordrende jobb med utbruddet av koronaviruset. (Foto: Syrisk Røde Halvmåne)

Nødhjelpsinnsatsen er viktigere enn noen gang

Koronastenging gjør det enda vanskeligere for mange å skaffe seg mat og helsehjelp. – Nødhjelpsinnsatsen er viktigere enn noen gang, sier Bernt G. Apeland i Røde Kors.

Koronasituasjonen får konsekvenser for mange mennesker som lever i land som allerede er utsatt for humanitære kriser, og hvor det ikke er noe å tære på når koronaviruset skaper nye helseutfordringer og samtidig skaper store økonomiske problemer.  

– I mange av landene vi jobber kan ikke folk jobbe hjemmefra over internett. Når inntekten forsvinner og prisene øker kan vi forvente en økning i sult, underernæring, kroniske sykdommer eller sykdommer som ellers kan forebygges. Samtidig som den psykiske belastningen kan føre til stresslidelser.

Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.

Prisøkning og mangel på helsehjelp har store konsekvenser

Syria er et av eksemplene der mange familier har brukt opp reservene sine etter mer enn 8 år med krig. Små økninger i prisene eller mangel på tilgang på helsehjelp får store konsekvenser. Ola Ulmo er sjef for Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) sitt kontor i Aleppo.

200422_syriskrødehalvmåne
Etter portforbud ble innført i Hasakeh, Syria, har frivillige i Syrisk Røde Halvmåne levert mat hjem til folk. Distrubisjonen er støttet av Verdens matvareprogram, og til nå er nesten 36.000 pakker utdelt. (Foto: Syrisk Røde Halvmåne)

– Her i storbyen Aleppo har prisene på hvetemel og brød økt med 30 prosent siden begynnelsen av mars. Mange andre matvarer har økt tilsvarende. For mange vil det bety at de får mindre mat. Vi jobber hardt for å opprettholde nødhjelpsarbeidet vårt, sier Ulmo.

Korona på toppen av eksisterende utfordringer

Røde Kors i Norge har sammen med sine partnere i 18 land satt i gang 38 aktiviteter og prosjekter i møte med koronasituasjonen. I tillegg er mange av delegatene i felt lånt ut til den internasjonale responsen.

– Sammen med våre partnere tilpasser vi nå programmene der vi jobber. Fordi vi allerede jobber med helse og folkehelse i mange land er det ikke en dramatisk endring i hva vi jobber med, men koronasituasjonen kommer på toppen av de eksisterende utfordringene, sier Apeland.

Øker innsatsen

I den internasjonale dugnaden øker nå innsatsen for å styrke kapasiteten til Røde Kors-foreninger over hele verden.

– De frivillige er helt sentrale både for å spre kunnskap for å forebygge spredning av smitte og for bidra i responsen der hvor koronasmitten har spredt seg. Men kunnskap alene er ikke nok. I Jemen er det for eksempel 17.8 millioner mennesker uten tilgang på rent vann. Da trenger de vann før de kan bruke kunnskapen om håndvask, sier Apeland.

168 millioner mennesker avhengige av nødhjelp

Ringvirkningene av koronaviruset vil vi se i lang tid framover og vil påvirke både økonomi og sikkerhet. I dag er 168 millioner mennesker som er rammet av kriser eller konflikter avhengige av nødhjelp.

– I konfliktområder som Syria, Afghanistan og Jemen må folk fortsatt få tilgang på mat, vann og helsehjelp. Dersom vårt nødhjelpsarbeid stopper opp vil det føre til at folk dør fordi de har brukt opp bufferen de kanskje hadde på grunn av mange år med krig.

Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors

Nå skjer for eksempel matutdeling med større avstand enn vanlig, og mange av helseprosjektene sørger også for å spre kunnskap om koronaviruset samtidig som folk får helsehjelp.

– Vi ser nå at nødhjelpsinnsatsen er viktigere enn noen gang. For eksempel i Syria er flere millioner mennesker avhengige av mat fra Røde Kors sine utdelinger, sier Apeland.