En person med Røde Kors caps holder en mobiltelefon Vis bildetekst
– Tidlig varsling og respons avgjørende man stanse et utbrudd før det brer for mye om seg, sier Rebecca Bushby, ansvarlig for Nyss i Afrika.

Somaliland: Stanser korona-spredning med mobiltelefon

Takket være teknologi utviklet av Røde Kors i Norge, ble det første koronatilfellet i Somaliland oppdaget tidlig.

Forrige torsdag ble «Hamida»* kontaktet av en nabo. En person i landsbyen hadde feber, tørrhoste, og tungt for å puste. Hamida er Røde Kors-frivillig, og alle i landsbyen vet at de kan komme til henne for å få førstehjelp og for å fortelle om helserisikoer. Etter å ha undersøkt nærmere, innså hun raskt at det kunne være et tilfelle av koronavirus, i så fall det første i Somaliland.

To timer før helseteam var på plass

Det virket usannsynlig det første koronatilfellet i Somaliland skulle dukke opp i hennes landsby. Men da Hamida forsto at naboen nylig hadde kommet tilbake fra London, slo hun alarm. 

I løpet av bare to timer var et helseteam på plass for å undersøke nærmere. Siden klokken allerede var åtte på kvelden, fikk familien fikk beskjed om å holde seg i ro hjemme til neste morgen. Da kunne de ta Covid-19 prøve, som ble sent til Nairobi for analyse.

Tidlig isolering

I ventetiden fulgte Hamida opp familien med råd om hygiene, vask av huset og hvordan de skulle forholde seg til naboer. Etter noen dager bekreftet helsemyndighetene at prøven var positiv. Hamida hadde avdekket det første tilfelle av koronavirus i Somaliland.

1_x3rB4M5hD7MfIpEt0T9DdQ
Nyss er basert på enkel mobilteknologi. Frivillige kan rask rapportere inn sykdomssymptomer med mobiltelefonen.

– Tidlig varsling og respons avgjørende man stanse et utbrudd før det brer for mye om seg. Fordi hun reagerte umiddelbart, kan hun ha forhindret at smitten nådde flere i nabolaget, sier Rebecca Bushby, som har ansvar for å følge opp Nyss i Afrika.

Enkel mobilteknologi

Nyss er en programvare for rapportering av symptomer utviklet av Røde Kors i Norge. Det er basert på enkel mobilteknologi, slik at data kan samles inn også på steder med dårlig infrastruktur og liten tilgang til helsetjenester. Frivillige som kjenner sine egne lokalsamfunn godt har fått opplæring i å identifisere og rapportere symptomer på smittsomme sykdommer via SMS, og i å følge opp mulige tilfeller.

Kan fange opp sykdomsutbrudd tidlig

– Ved bruk av enkle mobiltelefoner som brukes av våre frivillige i lokalsamfunn, er det mulig å fange opp og varsle om mulige sykdomsutbrudd i en tidlig fase. Når vi vet hvor smitten skjer, kan riktige ressurser settes inn tidlig på riktig sted. Det kan redde liv, særlig der det er langt mellom sykehusene, sier Bushby.

Teknisk dugnad

Nyss er utviklet på teknisk dugnad av Røde Kors i Norge, og senere videreutviklet i Senegal og Belgia. Over 250 teknologi-frivillige har stilt opp for å utvikle plattformen. Det brukes nå i flere land for å varsle og overvåke symptomer og potensielle utbrudd. I Senegal og Somaliland støtter Røde Kors og Røde halvmåne-foreningene også helsemyndighetene ved å bruke dette systemet for varsling og overvåking av Covid-19.

Les mer om Nyss!

*Navnet er endret. Stigmatisering av pasienter, familiene deres og frivillige og helsepersonell som har vært i kontakt med smittede gjør det nødvendig å beskytte identitetene deres.