Stor snøskredfare: – Våg å være den som avbryter turen

Også denne helgen er det stor snøskredfare flere steder i landet. Landsrådsleder i Røde Kors Hjelpekors oppfordrer alle til å ta trygge valg på skitur.

Denne artikkelen er oppdatert med ferske varsler 10. januar 2020.

Oppdaterte varsler for snøskredfare på varsom.no viser at det både i Lofoten, Trollheimen, Romsdal, Sunnmøre, Jotunheimen, Hallingdal og en rekke andre steder er varslet faregrad 3 for snøskred. Det betyr at det er betydelig fare for snøskred.

Lørdag er det varslet stor snøskredfare (faregrad 4) for Indre Fjordane, Voss og Hardanger etter mildvær og regn høyt til fjells.

– Nå er det ekstra viktig at grupper og enkeltpersoner på skitur i fjellet både planlegger turen godt og våger å være den som avbryter turen dersom man er usikker på om man beveger seg i skredfarlige områder, sier Kjersti Løvik, landsrådsleder i Røde Kors Hjelpekorps.

170319_kurs_søk_og_redning_079
Det er varslet betydelig skredfare flere steder i landet i starten av 2020. Dette bildet er fra en øvelse. Foto: Marius Sunde Tvinnereim / Røde Kors

Snøskred kan både utløses naturlig og ved at personer beveger seg i utsatte områder. Løvik minner derfor om den viktigste regelen ved ferdsel i skredutsatte områder:

– Ikke gå i terreng som er brattere enn 30 grader. Vær i tillegg oppmerksom på at snøskred som utløses kan nå langt ned, også til flatere områder.

Kjersti Løvik, landsrådsleder i Røde Kors Hjelpekorps.

Seks gode tips for å unngå snøskred:

  1. Les snøskredvarselet for ditt område. Sett deg inn i hva de ulike faregradene og skredproblemene vil bety for din ferdsel i skredterreng. Snøskredvarsel finner du på varsom.no/snoskredvarsling
  2. Planlegg turen din hjemme – legg opp til tur etter vær- og snøforhold, og etter turgruppens erfarings- og kunnskapsnivå.
  3. Følg med på de faretegnene på snøskrednaturen gir deg: ferske skred, sprekker i snøoverflaten, drønn fra snødekket ved belastning.
  4. Ha gode ferdselsrutiner. Gå i skredutsatte områder én og én eller hold god avstand til hverandre. Stopp/vent kun på trygge stoppesteder – steder hvor du ikke kan løse ut skred og hvor du ikke kan bli tatt av skred ovenfra.
  5. Vær i stand til å gjenkjenne snøskredutsatt terreng. Hvor kan det gå skred, og hvor langt kan skredet gå?
  6. Gjør alltid gjennomtenkte veivalg – still deg selv spørsmålet "hvorfor kan jeg ferdes her"?

 Slik kan du unngå snøskred