Mange mennesker, spesielt små barn, samlet i et stort telt. En kvinne fra Sudan Røde Halvmåne snakker med noen små barn. Vis bildetekst
Frivillige fra Sudan Røde Halvmåne hjelper menneskene som har rømt over grensen fra konflikten i Etiopia. (Foto: SRCS)

Flere tusen flykter fra krigen i Etiopia hver dag

I løpet av de to siste ukene har kampene i Tigray-provinsen i Nord-Etiopia forårsaket store lidelser, med fare for at situasjonen utvikler seg til en større humanitær krise.

Hver dag flykter omlag 4.000 mennesker fra kampene i den nordlige Tigray-provinsen i Etiopia over grensen. Der står Sudan Røde Halvmåne klar for å gi flyktningene nødhjelp. 

– Ofte er klærne på kroppen det eneste de har med seg. Når de kommer til Sudan er flyktningene utslitt, og de trenger øyeblikkelig vann, mat og helsehjelp.

Tørris Jæger, utenlandssjef i Norges Røde Kors.

Flykntingene forteller om grusomme hendelser i hjemlandet. Jæger understreker at det er viktig at partene respekterer folkeretten, og at sivilbefolkningen må beskyttes fra kampene.

IMG-20201117-WA0021
Flyktningene som ankommer Sundan fra Etiopia forteller om grusomme hendelser. Her snakker Sudan Røde Halvmåne og FNs høykomissær for flyktninger med noen av de etiopiske flyktningene. (Foto: SRCS)

– Det er ulovlig å angripe sivile. De skal beskyttes fra kamphandlingene og ha mulighet til å bevege seg fritt for å søke hjelp. Det betyr også at man ikke kan bruke høyeksplosie våpen i befolkede områder, sier Jæger.

Det er også ulovlig å angripe på soldater som ikke lengre deltar i konflikten, enten fordi de er såret, tatt til fange eller har overgitt seg.

Angrep på ambulanser

Jæger minner også på at helsearbeidere som jobber i konfliktområdet har et spesielt krav på beskyttelse. Forrige uke ble likevel tre ambulanser fra Etiopisk Røde Kors beskutt i grenseområdene mellom Tigray og Amhara. 

124935051_3514309781989344_2972048247395467070_o
Synlige kulehull på en av Røde Kors sine ambulanser som ble beskutt under kamphandlingene. (Foto: Ethiopian Red Cross Society)

– Det er avgjørende at partene respekterer Røde Kors-emblemet, slik at vi kan få gitt de sårede behandling, og levert nødvendig medisinsk hjelp og utstyr. Vi fordømmer på det sterkeste alle angrep på helse- og hjelpearbeidere, sier Jæger.

Til tross for angrepene melder ambulansetjenesten til Etiopisk Røde Kors at de har transportert flere hundre sårede i konfliktområdet.

Utfordrende nødhjelpsarbeid

I hele Tigray-provinsen er veier stengte, telekommunikasjon nede og luftrommet stengt. Det gjør det vanskelig å få overblikk over situasjonen, og å levere riktig nødhjelp der det trengs.

– Kommunikasjonsblokaden gjør det vanskelig å få ut pålitelig informasjon fra området, og flere steder er fullstendig avskåret for forsyninger. Likevel klarte den internasjonale Røde Kors-komitéen (ICRC) å besøke noen helsefasiliteter i Tigray og Amhara. De hadde med seg operasjonsmaterialer, intravenøse væsker, medisiner, sykehussenger og annet medisinsk utstyr til tre sykehus, sier Jæger.

Fare for en regional humanitær krise

Fra forsyningssentrene i Addis Ababa og Nairobi klargjør Røde Kors-bevegelsen nå nødvendig materiell for å møte behovene så snart det lar seg gjøre å levere materiale. Røde Kors har også åpnet en hotline for å gjenopprette familie-forbindelser og har mottatt over 1.000 telefoner fra fortvilete mennesker som vil ha nyheter om sine kjære.

Distirbution of non food items in Gadaref
Sudan Røde Halvmåne samarbeider med FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) for å hjelpe menneskene på flukt. UNHCR transporterer flyktningene fra Etiopia til flyktningleirer i Sudan, og Sudan Røde Halvmåne deler ut nødhjelpsartikler som presenninger, såpe og myggnetting. (Foto: SRCS)

Samtidig står konflikten i fare for å utvikle seg til en regional humanitær krise. Flere titusen flyktninger har krysset grensen til Sudan i det som er den den raskest økende flyktningstrømmen til den delen av Sudan på tiår. Samtidig er det fare for at nabolandet Eritrea trekkes inn i konflikten etter at hovedstaden Asmara ble rammet av bomber forrige uke. Etiopia er i ferd med å hente hjem flere tusen soldater fra de fredsbevarende styrkene i Somalia, noe som ytterligere destabiliserer det allerede krigsherjede nabolandet.