Røde Kors mannskap i snøvær som sitter på en snøscooter Vis bildetekst
Røde Kors var forberedt på en påske utenom det vanlige. Utbruddet av koronaviruset gjorde at Røde Kors flyttet deler av den tradisjonelle påskeberedskapen fra fjellet til folks nærområder. (Foto: Røde Kors)

Travel koronapåske

Aldri har Røde Kors hatt så mange frivillige i aktivitet gjennom påsken. Annerledespåsken 2020 har bydd på mange koronarelaterte oppdrag for Røde Kors, og færre oppdrag i påskefjellet.

– Røde Kors har bistått helsemyndighetene i håndteringen av covid-19 flere steder i landet. Hjelpekorpset har blant annet fraktet koronapasienter til og fra sykehus.

Robert Mood, president i Røde Kors

Røde Kors var forberedt på en påske utenom det vanlige. Utbruddet av koronaviruset gjorde at Røde Kors flyttet deler av den tradisjonelle påskeberedskapen fra fjellet til folks nærområder.
– Selv om dette har vært den roligste fjellpåsken på over 50 år for Røde Kors, så har vi samtidig aldri hatt så mange frivillige i aktivitet gjennom påskedagene, forteller Robert Mood.

Over hele landet har frivillige fra Hjelpekorpset vært i beredskap, og har rykket ut ved behov. I tillegg har rekordmange frivillige i andre tjenester vært aktive.

Stille i fjellet

Det har vært en uvanlig stille påske for hjelpekorpsene som er i beredskap i populære skiområder. Siden Skjærtorsdag har de kun hatt 48 registrerte oppdrag, mot en snitt på 190 tidligere år. De har behandlet 33 skader, mot 455 skader i snitt tidligere år. 

Husk alternativ teksten Anna
Som forventet ble det en rolig fjellpåske for Røde Kors sitt mannskap som var i beredskap i populære skiområder. Foto: Dan A. Nesheim / Melhus Røde Kors

– Vi var forberedt på mindre aktivitet i skiområdene denne påsken. Samtidig er det gledelig å se at folk har fulgt oppfordringene fra både Røde Kors og myndighetene om å holde seg hjemme, og ikke sette seg i situasjoner hvor man kan få behov for hjelp, sier president Robert Mood.

Mange koronaoppdrag

Under årets påske har Røde Kors hatt flere koronaoppdrag enn søk og redning som påsken vanligvis er preget av. Flere steder i landet har Hjelpekorpset bistått helsemyndighetene med koronarelatert pasienttransport.

– Røde Kors er støtteaktør for myndighetene. Vi bistår der myndighetene har behov, og hundrevis av frivillige har stilt opp for lokale helsemyndigheter i aktiviteter knyttet til pandemien.

Robert Mood, president i Røde Kors

32 lokalforeninger har rapportert om pasienttransport av smittede, og transport av mistenkt smittede til koronatesting. Flere lokalforeninger har også bistått ved pasientmottak ved testing.

I Bergen har Hjelpekorpset fraktet koronapasienter, og pasienter med mistenkt smitte, til og fra sykehus fra 08.00 til kl. 22.00 hver eneste dag i over en uke. De fikk oppdraget fra Helse Bergen. Til nå har de kjørt mellom 7-8 pasienter om dagen.

– Oppdraget varer i første omgang fram til mandag 20. april, men vi vil fortsette å bistå helsemyndighetene så lenge de har behov for det sier, Kent Eivind Vorland distriktrådsleder i Hordaland Røde Kors Hjelpekorps.

Mindre å gjøre for Røde Kors-båtene

Røde Kors har som vanlig vært i beredskap langs kysten gjennom påsken. Båtene ble før påsken utstyrt med smittevernutstyr, og mannskap gikk gjennom grundig opplæring i bruk av disse.

En redningsbåt i fjorden med svaberg og trær i bakgrunnen
Det har vært en stille påske for Røde Kors-båtene. Her er Sandefjord RC Jotun på patrulje. (Foto: Røde Kors)

– Påsken var vært preget av dels dårlig vær langs kysten, og i tillegg til hytteforbudet har det ført til langt færre oppdrag for Røde Kors-båtene enn normalt, sier Stian Torvanger Antonsen i Røde Kors landsråd Hjelpekorps.

Større behov for omsorgsarbeid

Behovet for omsorgsarbeid for eldre, unge og andre sårbare grupper har sjeldent vært større. Koronapandemien gjorde at Røde Kors måtte justere hvordan flere av omsorgsaktivitetene ble gjennomført. I tillegg har digitale tjenester blitt trappet opp.

Flere steder har det vært nødvending å starte opp med nye aktiviteter for å svare på behovene under pandemien.

– Røde Kors skal være der for de som trenger det mest, også gjennom en pandemi. Mange av våre tjenester har blitt digitalisert, og nye koronarelaterte aktiviteter har startet opp over hele landet.

Robert Mood, president i Røde Kors