Flere barn står forran noen bord der frivillige deler ut leker, klære og andre ting. Vis bildetekst
Vestfold Røde Kors har hjulpet til med ulike oppgaver på karantenehotell for mennesker som har kommet fra Afghanistan til Norge. (Foto: Olav A. Saltbones/Røde Kors)

Stor frivillig innsats for evakuerte fra Afghanistan

Etter maktovertagelsen i Afghanistan i august har Røde Kors bistått norske myndigheter i mottak av evakuerte afghanere.

Flere steder i landet har frivillige og ansatte i Røde Kors stilt opp for å gjøre livet litt lettere for menneskene som på kort tid måtte forlate hjemlandet sitt. 

– Vi opplever et stort engasjement blant våre frivillige til å bidra. Dette viser igjen frivillighetens betydning i en krisesituasjon. Allerede i løpet av få dager var frivillige på plass og bisto i blant annet beredskapsarbeid, informasjonsarbeid, praktisk hjelp og med aktiviteter for barn, sier Hanne Krogstadmo som er seniorrådgiver for migrasjon i Røde Kors. 

Frivillige pakker ut varer
Frivillige fra Røde Kors i Vestfold har delt ut mat, hygieneartikler, stekt vafler og hjulpet til med å dekke ulike behov for de nyankomne til karantenehotellet i Sandefjord. (Foto: Olav A. Saltbones/Røde Kors)

Frivillige har også samlet og handlet inn blant annet klær, hygieneartikler, rullestoler, barnevogner og leker som har blitt delt ut på mottakssentrene. Givergleden i lokalsamfunnene har vært stor. 

Stort engasjement i Vestfold

Vestfold Røde Kors måtte hive seg raskt rundt da de fikk melding om at det var evakuerte som skulle innkvarteres på karantenehotell i Sandefjord i august. Men det var stort engasjement blant de frivillige og mange ville stille opp. På karantenehotellet fokuserte de frivillige på å skape gode opplevelser for de evakuerte.

– Lokalforeninger og deres frivillige bidrar stort til å avhjelpe situasjonen til de som er hardt rammet.

Hanne Krogstadmo, seniorrådgiver for migrasjon i Røde Kors.

Givergleden fra lokalbefolkningen har vært enorm.
– Jeg sto jo nesten og grein da det kom små barn og leverte lekene sine på lørdag. Det er stort, sa Kjell Atle Kjønnø, leder i Sandefjord Røde Kors til NRK.

Innsatsen fortsetter

Nasjonalt Ankomstsenter i Råde har Røde Kors vært tilstede siden det ble åpnet i 2015/2016. Nå er 20 frivillige på plass for å gi norskopplæring og for å skape aktiviteter for barna. I tillegg har det blitt samlet inn klær som er delt ut til beboerne på senteret.

I Porsgrunn stiller 20 frivillige opp på Herøya innkvartering. De gjør det de kan for at beboerne skal få det best mulig den tiden de er der, og de har spesielt fokus på barn og unge. Her tilbyr Røde Kors aktiviteter som spill, språktrening, turer, veiledning (frivillige flyktningguider) og besøk på ulike aktivitetssentre.

En mann holder opp en bærepose med klær, bak han står to kvinner med hendene fulle av poser med klær.
Kim Jensen, daglig leder i Porsgrunn Røde Kors har tatt i mot flere tusen sekker med klær og leker til afghanerne som nå er innkvartert på Herøya. Bodil Kleppe og Anna Fleischmann fra Herøya Nærmiljøsenter kom innom Porsgrunn Røde Kors med bagasjerommet fullt av klær de har mottatt fra etablerte afghanere i Skien og Porsgrunn. (Foto: Bjørn Runar Foss Sodeland)

Lokalforeningen Nærbø Røde Kors har stilt opp med frivillige på Hå mottakssenter. De har bistått med utdeling av matkasser til hver familie, servert mat ved ankomstmottaket, delt ut leker og aktivisert barna. De har også bistått ansatte ved mottaket med forefallende behov.

Ni personer med Røde Kors uniform ser inn i kamera
Denne gjengen fra Sunndal Røde Kors tok i slutten av september imot de første 100 flyktningene som ankom Sunndal med buss. De viste hvor familiene skulle bo og hjalp de å bære det de hadde med av bagasje. (Foto: Sunndal Røde Kors)

Flere lokalforeninger bistår og flere står nå klare for å bistå kommunene ved ankomst av flere evakuerte.