Dypt tragisk og uverdig at så mange dør i Middelhavet

At så mange migranter dør i forsøket på å nå Europa er dypt tragisk. Til nå i år har det vært en tredobling i antallet omkomne og savnede i Middelhavet.

762 mennesker har mistet livet eller er savnet på ferden over Middelhavet så langt i år. På samme tidspunkt i fjor var tilsvarende antall 290.

– Dette er dypt tragisk og burde vært unngått. Verdigheten og rettighetene til mennesker på flukt må beskyttes i all migrasjons- og grensepolitikk. Humanitær innsats og retten til å redde liv må respekteres. De humanitære behovene er store, og humanitær tilgang og muligheten til å hjelpe må respekteres, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.

En mann sitter på en strand med hendene over hodet og blir trøstet av en frivillig fra Libya Røde Halvmåne
At så mange mennesker dør i forsøket på å få et bedre og tryggere liv er en stor tragedie. Her tar Libya Røde Halvmåne imot migranter på en strand tidligere i år. Sorgen over de som ikke overlevde turen er stor. (Foto: Libyan Red Crescent)

Pandemien rammer de mest sårbare hardt

Røde Kors er bekymret for hvordan koronapandemien fører til økte humanitære behov samtidig som gapene blir større.

– Vi vet at pandemien gjør at mange spesielt sårbare grupper får det enda vanskeligere. Vi vet at pandemien har ført til økt fattigdom i mange fattige og krigsherjede land. Det er også mulig at situasjonen gjør at flere tar en større risiko for å komme seg til Europa, selv om dette er noe vi ikke kan si med sikkerhet enda, sier Apeland.

– Stor tragedie

Mens antall flyktninger i verden har gått opp, sank antall asylsøknader til EU med 31 prosent i 2020 sammenlignet med 2019 på grunn av pandemien, inkludert reiserestriksjoner. I Norge var nedgangen 40 prosent.

– Migranter dør på grunn av mangel på politisk vilje til å finne felles løsninger. Alle migranter, inkludert de som ikke har lovlig opphold, har menneskerettigheter som må ivaretas. Det er en stor tragedie at så mange mennesker dør i forsøket på å få et bedre og tryggere liv, og vi i Røde Kors mener at verdigheten til mange av asylsøkerne, migrantene og flyktningene ikke blir ivaretatt.

Bernt G. Apeland, Generalsekretær i Røde Kors

Flyktninger, asylsøkere og statsløse har særlig beskyttelse gjennom menneskerettighetene og disse rettighetene må ivaretas. 

– Migrasjons- og grensepolitikken må sørge for at verdigheten og rettighetene til alle migranter blir beskyttet. Det er også viktig at ikke migranter returneres til land der de ikke kan forventes å få den beskyttelsen de har rett til, og internering av migranter må bare brukes som siste utvei, sier Apeland.

For mer informasjon, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99